Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 238, MIL AIP AIRAC AMDT 130, VFR AIP AIRAC AMDT 140

AIP - książka

W ostatnich dniach ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 238, MIL AIP AIRAC AMDT 130, VFR AIP AIRAC AMDT 140.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


AIP AIRAC AMDT 238
Obowiązuje od / Effective from 22 APR 2021

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

GEN:

- aktualizacja informacji o odstępstwach od Załącznika 4 ICAO;
- aktualizacja informacji o odstępstwach od Załącznika 15 ICAO;
- aktualizacja numerów telefonicznych służb ATC;
- aktualizacja informacji o opłatach za korzystanie z lotniska KRAKÓW/ Balice (EPKK);
- aktualizacja informacji o opłatach za korzystanie z lotniska ZIELONA GÓRA/Babimost (EPZG);
- wprowadzenie informacji o DVOR/DME OKC;
- zmiany edytorskie.

ENR:
- aktualizacja zapisów dotyczących lotów IFR w FIR WARSZAWA;
- zmiana godzin pracy służby radarowej w CTR EPPO na H24;
- aktualizacja informacji o dodatkowych procedurach regionalnych - wyłączenie państwowych ACFT z obowiązku transmisji ADS-B i/lub mode S;
- wprowadzenie sektora E dla MTMA EPPW;
- zmiana granic poziomych sektorów C i D TMA Poznań North oraz sektora G TMA Poznań South;
- usunięcie EPTS08;
- zmiana granic poziomych EPTS28;
- wprowadzenie strefy czasowo rezerwowanej EPTR11;
- zmiana częstotliwości APP EPPO z 127,230 MHz na 123,040 MHz;
- aktualizacja obowiązkowych i zalecanych tras FRA dla lotnisk:
WARSZAWA/Modlin (EPMO), POZNAŃ/Ławica (EPPO), Chopina w Warszawie (EPWA) i Wrocław - Strachowice (EPWR);
- aktualizacja wykazu nazw kodowych oznaczników;
- wprowadzenie informacji o nowych przeszkodach lotniczych: Kozłowo, Sarnowo, Wierzyki;
- aktualizacja informacji o przeszkodach lotniczych: Giedlarowa, Jóźwin, Wielowieś, Września;
- usunięcie informacji o przeszkodzie lotniczej: Adamów;
- wprowadzenie rejonów działalności lotniczej: Brzeska Wola, Grójec – Słomczyn;
- zmiany edytorskie.

AD:
- nowe urządzenie do pomiaru hamowania na lotnisku Zielona Góra/Babimost (EPZG);
- aktualizacja i wprowadzenie informacji o statusie certyfikacji lotnisk:
Kaniów (EPKW), Mielec (EPML), Poznań-Bednary (EPPB), Kąkolewo (EPPG) i Radom-Sadków (EPRA);
- aktualizacja odstępstw DAAD dla lotnisk: Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD), Katowice-Pyrzowice (EPKT), Warszawa im. Chopina (EPWA), Zielona Góra/Babimost (EPZG);
- zmiana klasyfikacji przestrzeni powietrznej z C na D dla: CTR EPGD, CTR EPKK, CTR EPKT, CTR EPPO i CTR EPWR;
- aktualizacja informacji o lotniskach;
Bydgoszcz (EPBY) – modyfikacja sieci punktów i tras VFR;
Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD) - wprowadzenie CAT IIIB ILS, światła podejścia, operacje w warunkach ograniczonej widzialności;
KRAKÓW/Balice (EPKK) - drogi kołowania, procedury dla lotów IFR, mapa lotniska, mapa punktów krytycznych, mapa parkowania statków powietrznych, mapa przeszkód lotniskowych, mapa terenu dla podejścia precyzyjnego;
Katowice-Pyrzowice (EPKT) - kategoria przeciwpożarowa, droga kołowania, standardowe trasy kołowania i ograniczenia w ruchu statków powietrznych, procedura dla przylatujących statków powietrznych niewykonujących procedury STAR;
Łódź (EPLL) - poprzeczki zatrzymania;
POZNAŃ/Ławica (EPPO) - zmiana częstotliwości APP EPPO z 127,230 MHz na 123,040 MHz;
Warszawa im. Chopina (EPWA) - urządzenia do oczyszczania, zmiana parametrów istniejących TWY, nowa TWY E4, poprzeczki zatrzymania, deklarowane długości TORA, TODA i ASDA dla procedur “intersection take off”, światła krawędziowe i linii środkowej dróg kołowania, ograniczenia dotyczące kołowania, procedury dla lotów IFR, operacje w warunkach
ograniczonej widzialności, mapa lotniska, mapa naziemnego ruchu lotniskowego, mapa parkowania statków powietrznych, mapa przeszkód lotniskowych;
Wrocław-Strachowice (EPWR) - zmiana częstotliwości APP EPPO z 127,230 MHz na 123,040 MHz;
Zielona Góra/Babimost (EPZG) - temp. odniesienia, dane teleadresowe zarządzającego, godziny pracy - zarządzajacego, tankowania, obsługi i odladzania.
- usunięcie standardowych odlotów instrumentalnych (SID) – ICAO lotniska EPMO: RWY 08 CHARLIE, RWY 08 FOXTROT, RWY 08 BRAVO, RWY 26 JULIETT i standardowych dolotów instrumentalnych (STAR) - ICAO: RWY 08 ROMEO, RWY 08 TANGO, RWY 08 SIERRA, RWY 08 WHISKEY, RWY 26 X-RAY, RWY 26 YANKEE;
- wprowadzenie nowych standardowych odlotów instrumentalnych (SID) - ICAO i standardowych dolotów instrumentalnych (STAR) - ICAO lotniska EPMO;
- aktualizacja standardowych odlotów instrumentalnych (SID) - ICAO i standardowych dolotów instrumentalnych (STAR) - ICAO dla: EPKK, EPKT, EPLB, EPPO, EPSY, EPWA, EPWR;
- aktualizacja instrumentalnych podejsć dla: EPGD, EPKK, EPKT, EPPO, EPWA, EPWR;
- aktualizacja tras dolotowych i odlotowych VFR dla: EPBY, EPWA, EPWR;
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością dla: EPGD, EPKK, EPKT, EPPO;
- zmiany edytorskie.


SUP 33/21 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 28 APR 2021
NIEMIECKIE ZAWODY SZYBOWCOWE – 2021

SUP 34/21 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 22 APR 2021
OGRANICZENIE LOTÓW NAD JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ

SUP 35/21 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 27 APR 2021
SKOKI SPADOCHRONOWE JW 4101 – ZIELONA GÓRA

SUP 36/21 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 22 APR 2021
SKOKI SPADOCHRONOWE JW 4210 – POWIDZ (EPPW)

SUP 37/21 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 04 MAY 2021
LOTY SZKOLNE I TRENINGOWE UAV – DWOT

SUP 38/21 (ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 26 APR 2021
SKOKI SPADOCHRONOWE NA LĄDOWISKU CHOJNASTRATUS

SUP 39/21 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 22 APR 2021
SKOKI SPADOCHRONOWE – DEBRZNO

SUP 40/21 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 04 MAY 2021
SKOKI SPADOCHRONOWE NA LĄDOWISKU NOWE MIASTO (EPNM) 2021

SUP 41/21 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 22 APR 2021
SKOKI SPADOCHRONOWE – SZCZUROWA

SUP 42/21 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 22 APR 2021
SKOKI SPADOCHRONOWE – EPNL

SUP 43/21 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 23 APR 2021
A) ZGRUPOWANIE TRENINGOWE SZYBOWCOWEJ KADRY NARODOWEJ JUNIORÓW
B) MIĘDZYNARODOWE SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE OTWARTEJ
C) MIĘDZYNARODOWE ZAWODY SZYBOWCOWE W KLASIE KLUB


SUP 44/21 (AD 2 EPKT)
Obowiązuje od / Effective from 22 APR 2021
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU KATOWICE PYRZOWICE (EPKT)

SUP 45/21 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from 22 APR 2021
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

SUP 46/21 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from 04 MAY 2021
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

SUP 47/21 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from 22 APR 2021
ODDANIE DO UŻYTKU APN 1 NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

SUP 48/21 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 30 APR 2021
A) 11. MIĘDZYNARODOWE SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE 15-METROWEJ – LESZNO
B) MIĘDZYNARODOWE ZAWODY SZYBOWCOWE – LESZNO CUP


SUP 49/21 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 17 MAY 2021
MIĘDZYNARODOWE ZAWODY SZYBOWCOWE – NOWY TARG (EPNT)


MIL AIP AIRAC AMDT 130
Obowiązuje od / Effective from 22 APR 2021

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

MIL GEN:

- zmiany edytorskie.

MIL ENR:
- aktualizacja informacji o dodatkowych procedurach regionalnych - wyłączenie państwowych ACFT z obowiązku transmisji ADS-B i/lub mode S;
- wprowadzenie sektora E dla MTMA EPPW;
- zmiana częstotliwości APP EPPO z 127,230 MHz na 123,040 MHz;
- aktualizacja informacji o wojskowej strefie tankowania w powietrzu - zmiana granic poziomych EPTS28;
- aktualizacja granic poziomych sektorów MVA 02 i 03 w MTMA EPPW;
- zmiany edytorskie.

MIL AD:
- aktualizacja informacji o lotnisku POWIDZ (EPPW) - weryfikacja współrzędnych DME, ILS GP, ILS LOC;
aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością dla lotnisk:
CEWICE (EPCE),
INOWROCŁAW (EPIR),
POZNAŃ/Krzesiny (EPKS),
ŁĘCZYCA (EPLY),
OKSYWIE (EPOK),
PRUSZCZ GDAŃSKI (EPPR),
POWIDZ (EPPW);
- zmiany edytorskie.


VFR AIP AIRAC AMDT 140
Obowiązuje od / Effective from 22 APR 2021

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

VFR GEN:

- zmiany edytorskie.

VFR ENR:
- zmiany edytorskie.

VFR AD:
- aktualizacja informacji o lotnisku Olsztyn/Dajtki (EPOD) - powołanie kierującego lotami, paliwo, opłaty;
- aktualizacja mapy operacyjnej do lotów z widocznością (1: 50 000) dla lądowiska Kraków- Czyżyny (EPKC);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 250 000) dla lotnisk i lądowisk:
Warszawa - Babice (EPBC),
Gliwice (EPGL),
Kraków-Czyżyny (EPKC),
Katowice Muchowiec (EPKM),
Mirosławice (EPMR),
Michałków k/Ostrowa Wlkp (EPOM),
Poznań - Bednary (EPPB),
Poznań/Kobylnica (EPPK),
Szymanów (EPWS).
Żerniki (EPZE);
- zmiany edytorskie.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus