Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 237, MIL AIP AIRAC AMDT 129, VFR AIP AIRAC AMDT 139

AIP - książka

W ostatnich dniach ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 237, MIL AIP AIRAC AMDT 129, VFR AIP AIRAC AMDT 139.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


AIP AIRAC AMDT 237
Obowiązuje od / Effective from 25 MAR 2021

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

GEN:

- aktualizacja wykazu znaków umownych na mapach;
- wprowadzenie wskaźników lokalizacji dla lądowisk: Czempin (EPCM), Mazury Air Camp (EPRD) oraz Zator (EPZT);
- aktualizacja informacji o opłatach za korzystanie z lotniska Bydgoszcz (EPBY);
- zmiany edytorskie.

ENR:
- wprowadzenie informacji o nowych przeszkodach lotniczych: Ciekocinko, Charchów Pański;
- aktualizacja informacji o przeszkodach lotniczych: Giedlarowa, Nadziejewo;
- usunięcie informacji o przeszkodzie lotniczej: Ostrołęka;
- zmiany edytorskie.

AD:
- aktualizacja odstępstw DAAD dla lotniska Warszawa im. Chopina (EPWA);
- aktualizacja informacji o lotniskach;
Bydgoszcz (EPBY) – procedury dla śmigłowców;
Warszawa im. Chopina (EPWA) – przeszkody lotniskowe, mapa lotniska, mapa parkowania/dokowania statków powietrznych;
- zmiany edycyjne na mapach instrumentalnego podejścia dla lotnisk: Poznań-Ławica (EPPO), Wrocław-Strachowice (EPWR), Zielona Góra - Babimost (EPZG);
- zmiany edytorskie.


SUP 23/21 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 12 APR 2021
SKOKI SPADOCHRONOWE – LIDZBARK WARMIŃSKI

SUP 24/21 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 25 MAR 2021
STREFA CZASOWO REZERWOWANA DLA ZABEZPIECZENIA DOLOTÓW/ODLOTÓW DO/Z LOTNISKA EPLK W RAMACH ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

SUP 25/21 (AD 2 EPWA)

Obowiązuje od / Effective from 25 MAR 2021
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

SUP 26/21 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from 25 MAR 2021
NOWE PRZESZKODY LOTNICZE W OTOCZENIU LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

SUP 27/21 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 25 MAR 2021
SKOKI SPADOCHRONOWE NA LOTNISKU DĘBLIN (EPDE)

SUP 28/21 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 01 APR 2021
TRENING OPL

SUP 29/21 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 15 APR 2021
ĆWICZENIE WOJSKOWE AV-DET ROTATION ADR 21-1

SUP 30/21 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 20 APR 2021
ĆWICZENIE WOJSKOWE – USTKA 2021 (EP D53)

SUP 31/21 (AD 2 EPGD)
Obowiązuje od / Effective from 25 MAR 2021
OPERACJE W WARUNKACH OGRANICZONEJ WIDZIALNOŚCI NA LOTNISKU GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY (EPGD)

SUP 32/21 (AD 2 EPGD)
Obowiązuje od / Effective from 25 MAR 2021
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY (EPGD)


MIL AIP AIRAC AMDT 129
Obowiązuje od / Effective from 25 MAR 2021

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

MIL GEN:

- aktualizacja wykazu pomocy radionawigacyjnych,
- zmiany edytorskie.

MIL ENR:
- NIL

MIL AD:
- aktualizacja informacji o lotnisku DĘBLIN (EPDE) - zmiana częstotliwości DĘBLIN RADIO na 118,130 MHz, wprowadzenie procedury OVERHEAD PATTERN i CLOSED PATTERN;
- wycofanie map standardowych odlotów instrumentalnych (SID) - ICAO i mapy standardowych dolotów instrumentalnych (STAR) - ICAO dla lotniska POZNAŃ/Krzesiny (EPKS);
- aktualizacja informacji o lotnisku POWIDZ (EPPW) - środki załadowcze, nowe pomoce radionawigacyjne - ILS LOC IPDZ, ILS GP i DME IPDZ;
- aktualizacja map instrumentalnych podejść ICAO dla lotnisk: ŁĘCZYCA (EPLY), POWIDZ (EPPW);
- wprowadzenie nowych map instrumentalnych podejść ICAO dla lotniska POWIDZ (EPPW);
- aktualizacja mapy podejść z widocznością dla lotnisk: CEWICE (EPCE), ŁĘCZYCA (EPLY);
- zmiany edytorskie.


VFR AIP AIRAC AMDT 237
Obowiązuje od / Effective from 25 MAR 2021

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

VFR GEN:

- podział sektorów FIS GDAŃSK oraz FIS KRAKÓW;
- zmiany edytorskie.

VFR ENR:
- zmiany edytorskie.

VFR AD:
- aktualizacja mapy operacyjnej do lotów z widocznością (1: 50 000) dla lotniska Mielec (EPML);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 250 000) dla lotnisk i lądowisk:
Borsk (EPBO),
Masłów k/Kielc (EPKA),
Korne (EPKO),
Pobiednik k/Krakowa (EPKP),
Łososina Dolna k/Nowego Sącza (EPNL),
Rzeszów (EPRJ),
Krępa k/Słupska (EPSK);
- zmiany edytorskie.


VFR SUP 07/21 (VFR AD 4 EPPL)
Obowiązuje od / Effective from 25 MAR 2021
ZWĘŻENIE RWY 12/30 NA LOTNISKU PŁOCK (EPPL)

VFR SUP 08/21 (VFR AD 4 EPCD)
Obowiązuje od / Effective from 25 MAR 2021
PRACE MODERNIZACYJNE NA LOTNISKU DEPUŁTYCZE KRÓLEWSKIE (EPCD)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus