Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 231, MIL AIP AIRAC AMDT 123, VFR AIP AIRAC AMDT 133

AIP - książka

W ostatnich dniach ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 231, MIL AIP AIRAC AMDT 123, VFR AIP AIRAC AMDT 133.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


AIP AIRAC AMDT 231
Obowiązuje od / Effective from 10 SEP 2020

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

 GEN:

- wprowadzenie wskaźników lokalizacji dla lądowisk: INBAP Biała Podlaska (EPBX) i Niegowoniczki (EPNI);
- zmiany edytorskie.

ENR:
- aktualizacja informacji dotyczącej odległości FBZ od granic struktur przestrzeni powietrznej;
- aktualizacja granic poziomych przestrzeni buforowych (FBZ) dla stref czasowo wydzielonych (TSA);
- aktualizacja granic poziomych przestrzeni buforowych (FBZ) dla stref czasowo rezerwowanych (TRA);
- aktualizacja wykazu nazw kodowych oznaczników dla znaczących punktów nawigacyjnych;
- aktualizacja granic poziomych przestrzeni buforowych (FBZ) dla stref zakazanych i niebezpiecznych;
- wprowadzenie informacji o nowych przeszkodach lotniczych: Jasna, Krotoszyn, Suchań, Ścinawa, Września;
- aktualizacja informacji o przeszkodzie lotniczej: Karzcino; - information on aeronautical obstacles updated: Karzcino;
- zmiany edytorskie.

AD:
- nowe nazewnictwo PBN dla instrumentalnych procedur podejścia typu RNAV na mapach instrumentalnych procedur podejścia, modyfikacja nazw procedur RNP;
- aktualizacja informacji o lotniskach:
Bydgoszcz (EPBY) – przeszkody lotniskowe i lotnicze, godziny pracy AFIS, aktualizacja map procedur instrumentalnych;
Warszawa/Modlin (EPMO) - temperatura odniesienia;
Poznań-Ławica (EPPO) - fizyczna charakterystyka drogi startowej, AMA;
Szczecin-Goleniów (EPSC) - wprowadzenie informacji o migracji ptaków i kontroli aktywności zwierząt, nowe procedury standardowych odlotów instrumentalnych (SID), nowe procedury standardowych dolotów instrumentalnych (STAR), aktualizacja procedur instrumentalnego podejścia;
Chopina w Warszawie (EPWA) – fizyczna charakterystyka drogi startowej, deklarowane długości, aktualizacja map lotniska;
- zmiany edytorskie.


SUP 85/20 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 28 SEP 2020
LOTY SZKOLNE JW 4395 W TERENIE GÓRZYSTYM – NOWY TARG

SUP 86/20 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 05 OCT 2020
SKOKI SPADOCHRONOWE – LIDZBARK WARMIŃSKI

SUP 87/20 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 29 SEP 2020
TRENING RATOWNICTWA WODNEGO – ZALEW SULEJOWSKI K. TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO (EPTM)

SUP 88/20 (ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 25 SEP 2020
LOTY SZKOLENIOWE UAV – ZŁOCIENIEC

SUP 89/20 (ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 06 OCT 2020
LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH W RAMACH ĆWICZENIA STREFA-20

SUP 90/20 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 10 SEP 2020
STREFA OGRANICZONA EP R123 – JERUZAL

SUP 91/20 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2020
ĆWICZENIE WOJSKOWE „ASTRAL KNIGHT 20”

SUP 92/20 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 28 SEP 2020
SZKOLENIE LOTNICZE W REJONIE OPOLA, PSZOWA, USTRONIA

SUP 93/20 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 01 OCT 2020
SKOKI SPADOCHRONOWE – MORŚWIN 20

SUP 94/20 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from 10 SEP 2020
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

SUP 95/20 (AD 2 EPRA)
Obowiązuje od / Effective from 10 SEP 2020
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU RADOM/SADKÓW (EPRA)

SUP 96/20 (AD 2 EPPO)
Obowiązuje od / Effective from 10 SEP 2020
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE (DŹWIGI) W REJONIE LOTNISKA POZNAŃ-ŁAWICA (EPPO)

SUP 97/20 (AD 2 EPPO)

Obowiązuje od / Effective from 10 SEP 2020
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE (DRZEWA) W REJONIE LOTNISKA POZNAŃ-ŁAWICA (EPPO)

SUP 98/20 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from 10 SEP 2020
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA) – ZADANIE 1

SUP 99/20 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from 10 SEP 2020
NOWE DROGI KOŁOWANIA NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)


MIL AIP AIRAC AMDT 123
Obowiązuje od / Effective from 10 SEP 2020

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

MIL GEN:

- zmiany edytorskie.

MIL ENR:
- aktualizacja granic poziomych przestrzeni buforowych (FBZ) dla stref zakazanych i niebezpiecznych;
- zmiany edytorskie.

MIL AD:
- aktualizacja informacji o lotnisku: - information on the aerodrome updated:
POZNAŃ/Krzesiny (EPKS): aktualizacja AMA; 
- aktualizacja Mapy lotniska - ICAO oraz Mapy przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A dla lotniska
TOMASZÓW MAZOWIECKI (EPTM);
- aktualizacja Mapy operacyjnej do lotów z widocznością dla lotnisk:
MALBORK (EPMB),
POWIDZ (EPPW);
- zmiany edytorskie.


MIL SUP 05/20 (MIL AD EPRA)
Obowiązuje od / Effective from 10 SEP 2020
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU RADOM/SADKÓW (EPRA)


VFR AIP AIRAC AMDT 133
Obowiązuje od / Effective from 10 SEP 2020

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

VFR GEN:

- zmiany edytorskie.

VFR ENR:
- aktualizacja granic poziomych przestrzeni buforowych (FBZ) dla stref zakazanych i niebezpiecznych;
- zmiany edytorskie.

VFR AD:
- aktualizacja informacji o lotniskach:
Warszawa - Babice (EPBC) - loty szkolne i treningowe;
Kętrzyn (EPKE) - zmiana szerokości RWY;
- aktualizacja mapy lotniska dla lotniska Kętrzyn (EPKE);
- aktualizacja mapy operacyjnej do lotów z widocznością (1: 50 000) dla lotnisk i lądowisk:
Jelenia Góra (EPJG),
Jeżów Sudecki k/Jeleniej Góry (EPJS),
Kętrzyn (EPKE),
Koszalin Baza LPR (EPKH);
- aktualizacja mapy operacyjnej do lotów z widocznością (1: 250 000) dla lotnisk i lądowisk:
Elbląg (EPEL),
Giże (EPGE),
Jelenia Góra (EPJG),
Jeżów Sudecki k/Jeleniej Góry (EPJS),
Kraków - Czyżyny (EPKC),
Kętrzyn (EPKE),
Koszalin Baza LPR (EPKH),
Koszalin - Zegrze Pomorskie (EPKZ),
Mirosławice (EPMR),
Nowy Targ (EPNT),
Polska Nowa Wieś k/Opola (EPOP),
Piła (EPPI),
Płock (EPPL),
Sieradz (EPSI),
Krępa k/Słupska (EPSK),
Przylep k/Zielonej Góry (EPZP);
Krępa k/Słupska (EPSK),
Przylep k/Zielonej Góry (EPZP);
- zmiany edytorskie.

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus