Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 220, MIL AIP AIRAC AMDT 112

AIP - książka

W ostatnich dniach ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 220, MIL AIP AIRAC AMDT 112.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


AIP AIRAC AMDT 220
Obwiązuje od / Effective from 07 NOV 2019

ZAWARTOSĆ ZMIANY:

GEN:

-zmiany edytorskie.

ENR:
-aktualizacja informacji o strefie EPTR32;
-wprowadzenie do pracy operacyjnej DVOR/DME RSW Łukawiec;
-wprowadzenie informacji o nowych przeszkodach lotniczych: Bzowo,Nawrocko, Warszawa;
-aktualizacja informacji o przeszkodzie lotniczej Szczecin;
-zmiany edytorskie.

AD:
-aktualizacja odstępstw DAAD dla lotnisk: Katowice-Pyrzowice (EPKT) i Chopina w Warszawie (EPWA);
-aktualizacja informacji o lotniskach:
Katowice-Pyrzowice (EPKT) – wyposażenie ratownicze, urządzenia do oczyszczania, procedury dotyczące kołowania;
Poznań-Ławica (EPPO) – MAG VAR, ograniczenia dotyczące parkowania i wypychania;
Chopina w Warszawie (EPWA) – dane administracyjne, służby i urządzeniahandlingowe, TWY, monitorowanie hałasu, koordynacja, mapy: lotniska,parkowania/dokowania statków powietrznych, naziemnego ruchu lotniczego,przeszkód lotniskowych;
-zmiany edytorskie.


SUP 123/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from03 DEC 2019
SKOKI SPADOCHRONOWE – JW 410

SUP 124/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from07 NOV 2019
SKOKI SPADOCHRONOWE – SZCZUROWA

SUP 125/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from11 NOV 2019
TYMCZASOWA STREFA OGRANICZONA DLAZAŁOGOWYCH I BEZZAŁOGOWYCH STATKÓWPOWIETRZNYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIĘTEM NIEPODLEGŁOŚCI – WARSZAWA

SUP 126/19 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from07 NOV 2019
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

SUP 127/19 (AD 2 EPKT)
Obowiązuje od / Effective from07 NOV 2019
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU KATOWICE-PYRZOWICE (EPKT)


MIL AIP AIRAC AMDT 112
Obwiązuje od / Effective from 07 NOV 2019

ZAWARTOSĆ ZMIANY:

GEN:

- zmiany edytorskie.

MIL ENR:
- aktualizacja informacji o strefie EPTR32;
- zmiany edytorskie.

MIL AD:
- zmiany edytorskie.


MIL SUP 107/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from03 DEC 2019
SKOKI SPADOCHRONOWE – JW 4101

MIL SUP 108/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from07 NOV 2019
SKOKI SPADOCHRONOWE – SZCZUROWA

MIL SUP 109/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from11 NOV 2019
TYMCZASOWA STREFA OGRANICZONA DLAZAŁOGOWYCH I BEZZAŁOGOWYCH STATKÓWPOWIETRZNYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIĘTEM NIEPODLEGŁOŚCI – WARSZAWA
 

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus