Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 205, MIL AIP AIRAC AMDT 097, VFR AIP AIRAC AMDT 107

AIP - książka

Ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 205, MIL AIP AIRAC AMDT 097, VFR AIP AIRAC AMDT 107.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


AIP AIRAC AMDT 205
Obowiązuje od / Effective from  16 AUG 2018

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

GEN:

-usunięcie pomocy radionawigacyjnej ILS/DME LOD;
- zmiany edytorskie.

ENR:
- korekta formularza planu lotu;
- wprowadzenie informacji o przeszkodach lotniczych w Warszawie - 4 pylony mostu Siekierkowskiego;
- zmiany edytorskie.

AD:
- aktualizacja wykazu lotnisk/lądowisk oraz lotnisk dla śmigłowców;
- zmiana godzin pracy zarządzającego lotniskiem Bydgoszcz - Szwederowo (EPBY);
- Łódź Lublinek (EPLL) - aktualizacja zapisów dot.: procedury utrarty łączności dla lotów IFR, podejścia IFR na RWY 25; usunięcie mapy instrumentalnego podejścia ILS or LOC RWY 25 (CAT A/B/C/D);
- RADOM/Sadków (EPRA) - zmiana godzin pracy: zarządzającego lotniskiem, służb medycznych i sanitarnych, AFIS, MIL TWR, MIL APP,MIL GROUND, tankowania, obsługi i odladzania; usunięcie urządzeń do tankowania i możliwości tankowania dla cywilnych ACFT; zmiana kategorii lotniska w zakresie ochrony przeciwpożarowej;-
- Szczecin - Goleniów (EPSC) - zmiana godzin pracy: zarządzającego lotniskiem, służb celnych i paszportowych, obsługi i odladzania;
- zmiany edytorskie.


SUP 76/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 03 SEP 2018
SKOKI SPADOCHRONOWE - POWIDZ (EPPW)

SUP 77/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 03 SEP 2018
SKOKI SPADOCHRONOWE – RUDNIKI

SUP 78/18 (ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 16 AUG 2018
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 42) – WARSZAWA

SUP 79/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 16 AUG 2018
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW – KIEJKUTY

SUP 80/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 16 AUG 2018
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 48) – WARSZAWA

SUP 81/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 12 SEP 2018
LOTY NA POTRZEBY 8. FLOTYLLI OBRONY WYBRZEŻA

SUP 82/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 11 SEP 2018
LOTY NA POTRZEBY SZKOLENIA 4. PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO (EA 05)

SUP 83/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 11 SEP 2018
TRENING OPL - 8. PPLOT

SUP 84/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 12 SEP 2018
LOTY NA POTRZEBY 3. FLOTYLLI OKRĘTÓW

SUP 85/18 (ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 10 SEP 2018
ĆWICZENIE WOJSKOWE – USTKA (EP D53)

SUP 86/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 17 AUG 2018
LOTY SZKOLENIOWE NA LOTNISKU EPSN

SUP 87/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 17 AUG 2018
POKAZY LOTNICZE AEROBALTIC 18 – GDYNIA

SUP 88/18 (ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 02 SEP 2018
LOTY ŚMIGŁOWCÓW W REJONIE M. SZARŻA KROJANTY

SUP 89/18 (AD 2 EPWR)
Obowiązuje od / Effective from 16 AUG 2018
POSADOWIENIE HANGARU OBOK APN 4 NA LOTNISKU WROCŁAW - STRACHOWICE (EPWR)

SUP 90/18 (AD 2 EPWR)
Obowiązuje od / Effective from 16 AUG 2018
WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA PŁYTY DO ODLADZANIANA LOTNISKU WROCŁAW - STRACHOWICE (EPWR)

SUP 91/18 (AD 2 EPLB)
Obowiązuje od / Effective from 16 AUG 2018
ROZBUDOWA TERMINALA NA LOTNISKU LUBLIN (EPLB)

SUP 92/18 (AD 2 EPLL)
Obowiązuje od / Effective from 16 AUG 2018
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU ŁÓDŹ-LUBLINEK (EPLL) - ZMIANA LOKALIZACJI URZĄDZEŃ ILS CAT I NA KIERUNKU RWY 25

SUP 93/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 06 SEP 2018
POKAZY LOTNICZE – EPKS

SUP 94/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 20 AUG 2018
AIR SHOW 2018 – RADOM

SUP 95/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 03 SEP 2018
47. SAMOLOTOWE NAWIGACYJNE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW
61. SAMOLOTOWE NAWIGACYJNE MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW


SUP 96/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 16 AUG 2018
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW ZAŁOGOWYCH I BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH - EA 33

SUP 97/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 08 SEP 2018
POKAZY LOTNICZE – GRUDZIĄDZ 2018 (EPGI)

SUP 98/18 (AD 2 EPSY)
Obowiązuje od / Effective from 16 AUG 2018
PRACE REMONTOWE NA DRODZE STARTOWEJ NA LOTNISKU OLSZTYN - MAZURY (EPSY)


MIL AIP AIRAC AMDT 097
Obowiązuje od / Effective from  16 AUG 2018

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

MIL GEN:

- zmiany edytorskie.

MIL ENR:
- aktualizacja formularza planu lotu;
- zmiany edytorskie.

MIL AD:
- aktualizacja informacji o lotniskach:
CEWICE (EPCE) - wprowadzenie nowych procedur PAR/aktualizacja procedur podejść;
DĘBLIN (EPDE) - wprowadzenie nowych procedur TACAN/aktualizacja procedur podejść;
ŁĘCZYCA (EPLY) - urządzenia do oczyszczania/nośność APN/TWY/RWY;
RADOM (EPRA) - godziny pracy/kategoria ppoż./udostępnienie TWY B;
TOMASZÓW MAZOWIECKI (EPTM) - nośnośćRWY/TWY;
- zmiany edytorskie.


MIL SUP 55/18 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 03 SEP 2018
SKOKI SPADOCHRONOWE - POWIDZ (EPPW)

MIL SUP 56/18 (MIL ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 03 SEP 2018
SKOKI SPADOCHRONOWE – RUDNIKI

MIL SUP 57/18 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 20 AUG 2018
SKOKI SPADOCHRONOWE – KAMIEŃ POMORSKI

MIL SUP 58/18 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 12 SEP 2018
LOTY NA POTRZEBY 8. FLOTYLLI OBRONY WYBRZEŻA

MIL SUP 59/18 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 11 SEP 2018
LOTY NA POTRZEBY SZKOLENIA 4. PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO (EA 05)

MIL SUP 60/18 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 11 SEP 2018
TRENING OPL - 8. PPLOT

MIL SUP 61/18 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 12 SEP 2018
LOTY NA POTRZEBY 3. FLOTYLII OKRĘTÓW

MIL SUP 62/18 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 10 SEP 2018
ĆWICZENIE WOJSKOWE – USTKA (EP D53)

MIL SUP 63/18 (MIL ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 17 AUG 2018
LOTY SZKOLENIOWE NA LOTNISKU EPSN

MIL SUP 64/18 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 31 AUG 2018
PRZELOT SAMOLOTÓW WOJSKOWYCH NAD M. KOSZALIN

MIL SUP 65/18 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 02 SEP 2018
LOTY  ŚMIGŁOWCÓW W REJONIE M. SZARŻA KROJANTY

MIL SUP 66/18 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 10 AUG 2017
POKAZY LOTNICZE AEROBALTIC 2018 – GDYNIA

MIL SUP 67/18 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 16 AUG 2018
LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) –MIĘDZYRZECZ

MIL SUP 68/18 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 16 AUG 2018
LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) –PODLODÓW K/DĘBLINA

MIL SUP 69/18 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 10 SEP 2018
4. BALONOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA JUNIORÓW – EPWK

MIL SUP 70/18 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 10 SEP 2018
LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) – WROCŁAW SZYMANÓW

MIL SUP 71/18 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 05 SEP 2018
XXVII BALONOWY PUCHAR LESZNA

MIL SUP 72/18 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 08 SEP 2018
POKAZY LOTNICZE „SKRZYDŁA NAD KAZIMIERZEM” – KAZIMIERZ DOLNY

MIL SUP 73/18 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 06 SEP 2018
POKAZY LOTNICZE – EPKS

MIL SUP 74/18 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 20 AUG 2018
AIR SHOW 2018 – RADOM

MIL SUP 75/18 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 03 SEP 2018
47. SAMOLOTOWE NAWIGACYJNE MISTRZOSTWA  POLSKI JUNIORÓW
61. SAMOLOTOWE NAWIGACYJNE MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW


MIL SUP 76/18 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 08 SEP 2018
POKAZY LOTNICZE – GRUDZIĄDZ 2018 (EPGI)


VFR AIP AIRAC AMDT 107
Obowiązuje od / Effective from  16 AUG 2018

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

VFR GEN:

- aktualizacja danych adresowych FIS GDAŃSK;
- zmiany edytorskie.

VFR ENR:
- aktualizacja formularza planu lotu.

VFR AD:
- aktualizacja informacji o następujących lotniskach:
Bydgoszcz - Szwederowo (EPBY) - godziny pracy Zarządzającego,
RADOM/Sadków (EPRA) - godziny pracy zarządzającego i służb ATS, rodzaje paliwa i oleju, służba ratownicza i przeciwpożarowa, urządzenia łączności służb ruchu lotniczego - godziny pracy,
Szczecin - Goleniów (EPSC) - godziny pracy Zarządzającego,
Żerniki (EPZE) - wprowadzenie punktu meldowania ROMEO,
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 50 000) dla lotnisk:
Płock (EPPL),
Gotartowice k/Rybnika (EPRG),
Lotnisko Chopina w Warszawie (EPWA);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 250 000) dla lotnisk:
RAKOWICE - CZYŻYNY (EPKC),
Lotnisko Chopina w Warszawie (EPWA),
Żerniki (EPZE)
- aktualizacja fragmentu Lotniczej Mapy Polski - ICAO dla wszystkich lotnisk i lądowisk publikowanych w AIP VFR ;
- zmiany edytorskie.


VFR SUP 103/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 03 SEP 2018
SKOKI SPADOCHRONOWE – RUDNIK

VFR SUP 104/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 20 AUG 2018
SKOKI SPADOCHRONOWE – KAMIEŃ POMORSKI

VFR SUP 105/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 16 AUG 2018
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW – WARSZAWA (EA 42)

VFR SUP 107/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 16 AUG 2018
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 48) – WARSZAWA

VFR SUP 108/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 12 SEP 2018
LOTY NA POTRZEBY 8. FLOTYLLI OBRONY WYBRZEŻA

VFR SUP 109/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from11 SEP 2018
LOTY NA POTRZEBY SZKOLENIA 4. PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO (EA 05)

VFR SUP 110/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 11 SEP 2018
TRENING OPL - 8. PPLOT

VFR SUP 111/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 12 SEP 2018
LOTY NA POTRZEBY 3. FLOTYLII OKRĘTÓW

VFR SUP 112/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 17 AUG 2018
POKAZY LOTNICZE AEROBALTIC 2018 – GDYNIA

VFR SUP 113/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 31 AUG 2018
PRZELOT SAMOLOTÓW WOJSKOWYCH NAD M. KOSZALIN

VFR SUP 114/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 02 SEP 2018
LOTY ŚMIGŁOWCÓW W REJONIE M. SZARŻA KROJANTY

VFR SUP 115/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 16 AUG 2018
LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) –MIĘDZYRZECZ

VFR SUP 116/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from16 AUG 2018
LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) – PODLODÓW K/DĘBLINA

VFR SUP 117/18 (AD 4 EPWR)

Obowiązuje od / Effective from 16 AUG 2018
POSADOWIENIE HANGARU OBOK APN 4 NA LOTNISKU WROCŁAW - STRACHOWICE (EPWR)

VFR SUP 118/18 (AD 4 EPWR)
Obowiązuje od / Effective from 16 AUG 2018
WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA PŁYTY DO ODLADZANIA NA LOTNISKU WROCŁAW -
STRACHOWICE (EPWR)


VFR SUP 119/18 (VFR AD 4 EPLB)
Obowiązuje od / Effective from 16 AUG 2018
ROZBUDOWA TERMINALA NA LOTNISKU LUBLIN (EPLB)

VFR SUP 120/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 10 SEP 2018
4. BALONOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA JUNIORÓW – EPWK

VFR SUP 121/18 (VFR AD 4 EPLL)
Obowiązuje od / Effective from 16 AUG 2018
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU ŁÓDŹ-LUBLINEK (EPLL) - ZMIANA LOKALIZACJI URZĄDZEŃ ILS CAT I NA KIERUNKU RWY 25

VFR SUP 122/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 10 SEP 2018
LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) –WROCŁAW SZYMANÓW

VFR SUP 123/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 05 SEP 2018
XXVII BALONOWY PUCHAR LESZNA

VFR SUP 124/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 08 SEP 2018
POKAZY LOTNICZE „SKRZYDŁA NAD KAZIMIERZEM” – KAZIMIERZ DOLNY

VFR SUP 125/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 06 SEP 2018
POKAZY LOTNICZE – EPKS

VFR SUP 126/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 20 AUG 2018
AIR SHOW 2018 – RADOM

VFR SUP 127/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 03 SEP 2018
47. SAMOLOTOWE NAWIGACYJNE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW
61. SAMOLOTOWE NAWIGACYJNE MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW


VFR SUP 128/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 16 AUG 2018
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW ZAŁOGOWYCH I BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH -EA 33

VFR SUP 129/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 08 SEP 2018
POKAZY LOTNICZE – GRUDZIĄDZ 2018 (EPGI)

VFR SUP 130/18 (AD 4 EPSY)

Obowiązuje od / Effective from 16 AUG 2018
PRACE REMONTOWE NA DRODZE STARTOWEJ NA LOTNISKU OLSZTYN - MAZURY (EPSY)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus