Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 187, MIL AIP AIRAC AMDT 079, VFR AIP AIRAC AMDT 089

AIP - książka

W ostatnich dniach ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 187, MIL AIP AIRAC AMDT 079, VFR AIP AIRAC AMDT 089.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

AIP AIRAC AMDT 187
Obowiązuje od / Effective from  30 MAR 2017

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

GEN:

- aktualizacja tabel wschodów i zachodów Słońca;
- aktualizacja wykazu wkaźników lokalizacji;
- wycofanie z eksploatacji urządzenia VOR/DME SUI;
- aktualizacja informacji o służbie meteorologicznej zapewnianej w FIR Warszawa;
- zmiany edytorskie.

ENR:
- wprowadzenie informacji o przeszkodzie lotniczej: Wojnowice;
- zmiany edytorskie.

AD:
- aktualizacja informacji o statusie certyfikacji lotniska Lublin (EPLB);
- aktualizacja opisu spraw dotyczących zwolnień, odstępstw, przypadków równoważnego poziomu bezpieczeństwa, specjalnych warunków, w tym ograniczeń w odniesieniu do korzystania z lotniska: Kraków - Balice (EPKK),Lublin (EPLB);
- aktualizacja informacji o lotniskach:
Dęblin (EPDE) – światła podejścia RWY 30;
Katowice - Pyrzowice (EPKT) – możliwość usuwania unieruchomionych ACFT, odladzanie ACFT, procedury z ograniczoną widzialnością,
Łask (EPLK) – dane administracyjne lotniska,
Malbork (EPMB) – wprowadzenie częstotliwości APP 125,200 MHz,
Olsztyn - Mazury (EPSY) – godziny pracy zarządzającego lotniskiem,
Powidz (EPPW) – przeszkody lotniskowe,
Świdwin (EPSN) – nowa służba ATIS,
Chopina w Warszawie (EPWA) – zapewniane informacje meteorologiczne;
- aktualizacja procedur SID i STAR oraz instrumentalnego podejścia na lotnisku Radom (EPRA):
RNP 1 SID RWY 07,
RNP 1 SID RWY 25,
RNP 1 STAR RWY 07/25,
VOR RWY 07 (CAT A/B/C/D),
VOR RWY 25 (CAT A/B/C/D),
RNAV (GNSS) RWY 25 (CAT A/B/C/D);
- modyfikacja procedur SID RWY 29 dla lotniska Chopina w Warszawie (EPWA);
- publikacja map operacyjnych do lotów z widocznością dla lotnisk:
Cewice (EPCE),
POZNAŃ/Krzesiny (EPKS),
Malbork (EPMB),
Oksywie (EPOK),
Powidz (EPPW);
- zmiany edytorskie.


SUP 26/17 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 31 MAR 2017
LOTY SZKOLENIOWE NA LOTNISKU EPSN

SUP 27/17 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 25 APR 2017
ĆWICZENIE WOJSKOWE – USTKA (EP D53)

SUP 28/16 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 11 APR 2017
SKOKI SPADOCHRONOWE – RUDNIKI

SUP 29/17 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 11 APR 2017
SKOKI SPADOCHRONOWE – NOWY TARG

SUP 30/17 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 30 MAR 2017
REJONY SZYBOWCOWYCH LOTÓW FALOWYCH – OKOLICE LOTNISK EPBA, EPZR, EPNT, EPNL, EPKR I LĄDOWISKA BEZMIECHOWA

SUP 31/17 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 30 MAR 2017
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 48) – WARSZAWA

SUP 32/17 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2017
SZKOLENIE SPADOCHRONOWE - SKOKI Z DUŻEJ WYSOKOŚCI W REJONIE LOTNISKA ŁĘCZYCA (EPLY)

SUP 33/17 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 30 MAR 2017
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW – KIEJKUTY


MIL AIP AIRAC AMDT 079
Obowiązuje od / Effective from  30 MAR 2017

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

MIL GEN:

- aktualizacja tabel wschodu i zachodu słońca;
- zmiany edytorskie.

MIL ENR:
- zmiany edytorskie.

MIL AD:
- aktualizacja informacji o lotniskach:
DĘBLIN (EPDE): zmiana długości świateł podejścia;
ŁASK (EPLK): aktualizacja adresu e-mail do zarządzającego lotniskiem;
MALBORK (EPMB): wprowadzenie częstotliwości APP MALBORK 125,200 MHz;
POWIDZ (EPPW): aktualizacja wykazu przeszkód lotniskowych;
PRUSZCZ GDAŃSKI (EPPR): aktualizacja informacji dotyczących służby ratowniczej;
ŚWIDWIN (EPSN): wprowadzenie służby ATIS 138.850 MHz;
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością dla lotnisk:
CEWICE (EPCE);
POZNAŃ/Krzesiny (EPKS);
MALBORK (EPMB);
OKSYWIE (EPOK);
POWIDZ (EPPW).
- zmiany edytorskie.


MIL SUP 22/17 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 31 MAR 2017
LOTY SZKOLENIOWE NA LOTNISKU EPSN

MIL SUP 23/17 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 03 APR 201
LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) – FIS KRAKÓW - ATZ EPGL - KOTLARNIA – RACIBÓRZ

MIL SUP 24/17 (MIL ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 11 APR 2017
SKOKI SPADOCHRONOWE – RUDNIKI

MIL SUP 25/17 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 11 APR 2017
SKOKI SPADOCHRONOWE - NOWY TARG

MIL SUP 26/17 (MIL AD 4 EPPR)
Obowiązuje od / Effective from 30 MAR 2017
NOWE OZNAKOWANIE POZIOME RWY I TWY NA LOTNISKU PRUSZCZ GDAŃSKI (EPPR)

MIL SUP 27/17 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 30 MAR 2017
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW – KIEJKUTY

MIL SUP 28/17 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 30 MAR 2017
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 48) – WARSZAWA

MIL SUP 29/17 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 25 APR 2017
ĆWICZENIE WOJSKOWE – USTKA (EP D53)

MIL SUP 30/17 (MIL ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2017
SZKOLENIE SPADOCHRONOWE - SKOKI Z DUŻEJ WYSOKOŚCI W REJONIE LOTNISKA ŁĘCZYCA (EPLY)


VFR AIP AIRAC AMDT 089
Obowiązuje od / Effective from  30 MAR 2017

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

VFR GEN:

- aktualizacja tabel wschodu i zachodu słońca;
- zmiany edytorskie.

VFR ENR:
- zmiany edytorskie.

VFR AD:

- aktualizacja informacji o następujących lotniskach:
Bydgoszcz - Szwederowo (EPBY) – zapewniane informacje meteorologiczne,
Łodź - Lublinek (EPLL) - rodzaje paliwa i oleju, zapewniane informacje meteorologiczne,
Strzyżewice k/Leszna (EPLS) - rodzaje paliwa,
Lubin (EPLU) - godziny pracy,
Dajtki k/Olsztyna (EPOD) - dane adresowe, operacje wykonywane przez śmigłowce LPR,
Michałków k/Ostrowa Wlkp. (EPOM) – dane administracyjne, godziny pracy,
Olsztyn - Mazury (EPSY) - godziny pracy,
Zamość (EPZA) - dane administracyjne, godziny pracy;
- wprowadzenie do AIP VFR informacji o lotnisku Rudniki k/Częstochowy (EPRU)
- wprowadzenie mapy lotniska Rudniki k/Częstochowy (EPRU);
- wprowadzenie mapy operacyjnej do lotów z widocznością (1: 50 000) dla lądowiska Rudniki k/Częstochowy (EPRU);
- wprowadzenie mapy operacyjnej do lotów z widocznością (1: 250 000) dla lotniska Rudniki k/Częstochowy (EPRU);
- wprowadzenie fragmentu Lotniczej Mapy Polski - ICAO dla lotniska Rudniki k/Częstochowy (EPRU);
- zmiany edytorskie.


VFR SUP 30/17 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2017
LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) – FIS KRAKÓW - ATZ EPGL - KOTLARNIA – RACIBÓRZ

VFR SUP 31/17 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 11 APR 2017
SKOKI SPADOCHRONOWE – RUDNIKI

VFR SUP 32/17 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 11 APR 2017
SKOKI SPADOCHRONOWE - NOWY TARG

VFR SUP 33/17 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 30 MAR 2017
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW – KIEJKUTY

VFR SUP 34/17 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 30 MAR 2017
REJONY SZYBOWCOWYCH LOTÓW FALOWYCH – OKOLICE LOTNISK EPBA, EPZR, EPNT, EPNL, EPKR I LĄDOWISKA BEZMIECHOWA

VFR SUP 35/17 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 30 MAR 2017
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 48) – WARSZAWA

VFR SUP 36/17 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2017
SZKOLENIE SPADOCHRONOWE - SKOKI Z DUŻEJ WYSOKOŚCI W REJONIE LOTNISKA
ŁĘCZYCA (EPLY)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus