Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 185, MIL AIP AIRAC AMDT 077, VFR AIP AIRAC AMDT 087

AIP - książka

W ostatnich dniach ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 185, MIL AIP AIRAC AMDT 077, VFR AIP AIRAC AMDT 087.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

AIP AIRAC AMDT 185
Obowiązuje od / Effective from  02 FEB 2017

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

GEN:

- wdrożenie operacyjne urządzenia DVOR/DME SYN;
- wprowadzenie informacji o nowej instytucji zapewniajacej służbę meteorologiczną dla potrzeb lotnictwa cywilnego;
- zmiana taryfy opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie (EPWA);
- zmiany edytorskie.

ENR:
- aktualizacja informacji o znaczących punktach nawigacyjnych:
wprowadzenie REP SUBIX zastępującego VOR/DME SUI w drogach lotniczych L619, L867, L980, N858, N869, T710, Z225;
zmiana przebiegu dróg lotniczych M857, N858;
wprowadzenie BARGU, BERNU, DEMET, EVBUN, IVDIR, NORNO, OSBOM, OTRIV, SOMVO, UMVIT, VAMPU;
wycofanie AKOKA, SUBAX, VAGEP;
- aktualizacja informacji o rejonach działalności lotniczej;
- aktualizacja informacji o przeszkodach lotniczych: Bartki, Płock;
- zmiany edytorskie.

AD:
- aktualizacja informacji o statusie certyfikacji lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD), Katowice- Pyrzowice (EPKT);
- wprowadzenie opisu spraw dotyczących zwolnień, odstępstw, przypadków równoważnego poziomu bezpieczeństwa, specjalnych warunków, w tym ograniczeń w odniesieniu do korzystania z lotniska
Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD);
- aktualizacja informacji o lotniskach:
Łódź - Lublinek (EPLL) - nawierzchnia RWY 07;
Poznań-Ławica (EPPO) - służby medyczne i sanitarne;
Radom - Sadków (EPRA) - numery telefonów;
Rzeszów - Jasionka (EPRZ) - służba DELIVERY;
Szczecin - Goleniów (EPSC) - służby i urządzenia handlingowe;
Zielona Góra - Babimost (EPZG) - deklinacja magnetyczna i jej roczna poprawka, godziny pracy, urządzenia do odladzania, kalibracja sczepności RWY
- wycofanie procedur instrumentalnych podejść do lądowania:
PAR RWY 11 (CAT A/B/C/D/E), PAR RWY 29 (CAT A/B/C/D/E) na lotnisku POZNAŃ/Krzesiny (EPKS), PAR RWY 08 (CAT A/B/C/D/E), PAR RWY 26 (CAT A/B/C/D/E) na lotnisku Mińsk Mazowiecki (EPMM) oraz PAR RWY 28L (CAT A/B/C/D/E) na lotnisku Powidz (EPPW);
- wprowadzenie procedury instrumentalnego podejścia do lądowania NDB RWY 10R (CAT A/B/C/D/E) na lotnisku Powidz (EPPW);
- aktualizacja wykazu przeszkód lotniskowych na lotniskach:
Radom - Sadków (EPRA),
Chopina w Warszawie (EPWA);
- reedycja mapy lotniska - ICAO Warszawa/Modlin (EPMO);
- modyfikacja procedur SID RWY 11 dla lotniska Chopina w Warszawie (EPWA);
- aktualizacja mapy operacyjnej do lotów z widocznością dla lotniska Olsztyn - Mazury (EPSY);
- zmiany edytorskie.


SUP 08/17 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017
SKOKI SPADOCHRONOWE – DOBRODZIEŃ

SUP 09/17 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 03 FEB 2017
STRZELANIE Z HAUBICY KRAB - EA 210

SUP 10/17 (ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017
ĆWICZENIA WOJSKOWE M-346 MASTER W OKOLICACH BIAŁEJ PODLASKIEJ, DĘBLINA, LUBLINA I SIEDLEC

SUP 11/17 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 16 FEB 2017
LOTY NA POTRZEBY 3. FLOTYLLI OKRĘTÓW

SUP 12/17 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 15 FEB 2017
ĆWICZENIE OPL MARYNARKI WOJENNEJ Z WYKORZYSTANIEM WOJSKOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH SU-22

SUP 13/17 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017
PROCEDURA "INTERSECTION TAKE-OFF" Z UŻYCIEM TWY S2 NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

SUP 14/17 (AD 2 EPWA)

Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017
PRACE MODERNIZACYJNE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

SUP 15/17 (AD 2 EPKT)
Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU KATOWICE - PYRZOWICE (EPKT)


MIL AIP AIRAC AMDT 077
Obowiązuje od / Effective from  02 FEB 2017

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

MIL GEN:

- zmiany edytorskie.

MIL ENR:

- usunięcie punktów OAT: AKOKA, VAGEP;
- wpprowadzenie punktów OAT: BERNU, DEMET, EVBUN, IVDIR,OSBOM, SOMVO, UMVIT;
- zmiany edytorskie.

MIL AD:
- aktualizacja informacji o lotniskach:
ŁĘCZYCA (EPLY): aktualizacja przeszkód lotniskowych;
POWIDZ (EPPW): wprowadzenie nowych procedur: NDB RWY 10R, PAR RWY 10L, PAR RWY 10R, PAR RWY 28R;
Radom - Sadków (EPRA): aktualizacja numerów telefonów, aktualizacja przeszkód lotniskowych;
- zmiany edytorskie.


MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017
SKOKI SPADOCHRONOWE – DOBRODZIEŃ

MIL SUP 06/17 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 03 FEB 2017
LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) - M. WIŚNIOWA (FIS KRAKÓW)

MIL SUP 07/17 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 03 FEB 2017
STRZELANIE Z HAUBICY KRAB – EA 210

MIL SUP 08/17 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017
ĆWICZENIA WOJSKOWE M-346 MASTER W OKOLICACH BIAŁEJ PODLASKIEJ, DĘBLINA, LUBLINA I SIEDLEC

MIL SUP 09/17 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 16 FEB 2017
LOTY NA POTRZEBY 3. FLOTYLLI OKRĘTÓW

MIL SUP 10/17 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 15 FEB 2017
ĆWICZENIE OPL MARYNARKI WOJENNEJ Z WYKORZYSTANIEM WOJSKOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH /SU-22/


VFR AIP AIRAC AMDT 087
Obowiązuje od / Effective from  02 FEB 2017

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

VFR GEN:

- zmiany edytorskie.

VFR ENR:
- zmiany edytorskie.

VFR AD:

- aktualizacja informacji o lotnisku Radom – Sadków (EPRA) - telefony;
- aktualizacja mapy lotniska dla lotniska Warszawa/Modlin (EPMO);
- aktualizacja informacji o lotnisku Zielona Góra - Babimost (EPZG) - godziny pracy;
- zmiany edytorskie.


VFR SUP 10/17 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017
SKOKI SPADOCHRONOWE – DOBRODZIEŃ

VFR SUP 11/17 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from 03 FEB 2017
LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) - M. WIŚNIOWA (FIS KRAKÓW)

VFR SUP 12/17 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 03 FEB 2017
STRZELANIE Z HAUBICY KRAB - EA210

VFR SUP 13/17 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from 16 FEB 2017
LOTY NA POTRZEBY 3. FLOTYLLI OKRĘTÓW

VFR SUP 14/17 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 03 FEB 2017
LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) - M.WIELISZEW K. MODLINA - FIS OLSZTYN

VFR SUP 15/17 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from 15 FEB 2017
ĆWICZENIE OPL MARYNARKI WOJENNEJ Z WYKORZYSTANIEM WOJSKOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH /SU-22/

VFR SUP 16/17 (VFR AD 4 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2016
PRACE MODERNIZACYJNE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA) ZAMKNIĘCIE RWY 15-33 W CELU PRZEPROWADZENIA ROWKOWANIA NAWIERZCHNI
ORAZ REMONT NAWIERZCHNI SKRZYŻOWANIA RWY


VFR SUP 17/17 (VFR AD 4 EPKT)

Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU KATOWICE -PYRZOWICE (EPKT)

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus