Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 162, MIL AIP AIRAC AMDT 054

AIP - książka

25 marca 2015 roku, ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 162, MIL AIP AIRAC AMDT 054

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

AIP AIRAC AMDT 162
Obowiązuje od / Effective from 30 APR 2015

ZAWARTOSĆ ZMIANY:

GEN:
- aktualizacja granic poziomych sektorów FIS WARSZAWA i FIS OLSZTYN na mapach: Sektory AIRMET, Regiony nastawiania wysokościomierzy;
- zmiany edytorskie.

ENR:
- wprowadzenie CTR RADOM/Sadków i TMA RADOM;
- zmiana granic poziomych sektorów D i H TMA WARSZAWA;
- wprowadzenie nowego sektora HERINGSDORF w TMA SZCZECIN;
- usunięcie delegacji służb ATS: HERINGSDORF AREA, CTA COTTBUS DREWITZ, COTTBUS DREWITZ AREA;
- zmiana granic poziomych CTA 01 i CTA 02;
- zmiana granic poziomych i pionowych TSA 01;
- usunięcie stref TRA 15A, 15B, 15C; TSA 05A, 05B, 05C;
- wprowadzenie nowych stref TRA: 05A, 05B, 05C, 05H, 67 i 68;
- zmiana granic poziomych TFR 01;
- wprowadzenie CDR 1 w AWY: L733, T671;
- wprowadzenie AWY T353, T354, T355, T356, T357;
- korekta przebiegu AWY: M857, M866, N195, N869, L856, P139;
- wprowadzenie znaczących punktów nawigacyjnych: KURAV, LEGNO, LODBO, ODRUX, OTPOP, ROMEG;
- aktualizacja informacji o przeszkodach lotniczych: Lisnówko, Radojewice, Sierzchowo;
- wprowadzenie informacji o nowych przeszkodach lotniczych: Kępno, Ornotowice, Radziejów, Retowo, Rożental, Wincentów,Zopowy;
- wycofanie informacji o przeszkodach lotniczych: Białystok, Niestronno, Sucharzewo;
- usunięcie, wprowadzenie nowych oraz zmiana nazw istniejących stref lotniczej działalności sportowej i rekreacyjnej;
- zmiany edytorskie.

AD:
- aktualizacja informacji o lotniskach:BYDGOSZCZ/Szwederowo (EPBY) – temperatura odniesienia, GDAŃSK im. Lecha Wałęsy(EPGD) - PAPI, MEHT, KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) - przeszkody, LUBLIN (EPLB) - służba meteorologiczna, WARSZAWA/Modlin (EPMO) - służba meteorologiczna; RADOM/Sadków (EPRA) - wprowadzenie informacji o służbie TWR, godziny pracy służb AD, parametry TWY, światła podejścia i RWY, zmiana granic MATZ i ATZ, wprowadzenie CTR; RZESZÓW/Jasionka (EPRZ) - aktualizacja punktów VFR oraz tras VFR; CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA) – wprowadzenie deklarowanych długości dla TWY A4; aktualizacja danych;
- aktualizacja procedur STAR RNAV 1 dla lotniska WARSZAWA/Modlin (EPMO): RWY 08 SIERRA, RWY 08 WHISKEY, RWY 26 X-RAY,RWY 26 YANKEE wprowadzenie procedur SID i STAR RNP 1 dla lotniska RADOM/Sadków (EPRA): SID RWY 07, SID RWY 25, STAR RWY 07/25;
- aktualizacja mapy lotniska - ICAO dla lotniska RADOM/Sadków (EPRA);
- aktualizacja instrumentalnych procedur podejścia do lądowania dla lotniska RADOM/Sadków (EPRA): VOR RWY 07 (CAT A/B/C/D), VOR RWY 25 (CAT A/B/C/D), RNAV GNSS RWY 25 (CAT A/B/C/D);
- zmiany edytorskie.


SUP 32/15 (AD 2 EPPO)
Obowiązuje od 30 APR 2015
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU POZNAŃ/ŁAWICA (EPPO)

SUP 33/15 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od 25 MAY 2015
TYMCZASOWE ZASADY DLA LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA/WAW) PODCZAS FINAŁU LIGI EUROPY 2014/2015 W PIŁCE NOŻNEJ

SUP 34/15 (ENR 5)

Obowiązuje od 01 MAY 2015
SKOKI SPADOCHRONOWE - KAZIMIERZ BISKUPI (EPKB)

SUP 35/15 (ENR 5)
Obowiązuje od 11 MAY 2015
40. MIĘDZYNARODOWE SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE OTWARTEJ - TURBIA (EPST)

SUP 36/15 (AD 2 EPLL)
Obowiązuje od 15 OCT 2015
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU ŁÓDŹ- LUBLINEK (EPLL)

SUP 37/15 (ENR 5)

Obowiązuje od 12 MAY 2015
ĆWICZENIE SIŁ POWIETRZNYCH SŁOWACJI - STRELA 1 - 2015

SUP 38/15 (ENR 5)
Obowiązuje od 13 MAY 2015
ZGRUPOWANIE POLIGONOWE

SUP 39/15 (ENR 5)
Obowiązuje od 09 MAY 2015
A - WYCZYNOWY OBÓZ PRZELOTOWY – MICHAŁKÓW
B-MIĘDZYNARODOWE SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE STANDARD - MICHAŁKÓW
C-MIĘDZYNARODOWE ZAWODY SZYBOWCOWE „OSTRÓW GLIDE” – MICHAŁKÓW


SUP 40/15 (ENR 5)
Obowiązuje od 13 MAY 2015
ĆWICZENIE 3. BRYGADY RAKIETOWEJ OBRONY POWIETRZNEJ (3 BR OP) I 4. PUŁKU PRZECIW-LOTNICZEGO (4 PPLOT)

SUP 41/15 (AD 2 EPWR)

Obowiązuje od 30 APR 2015
ZMIANA PARAMETRÓW APN 4 NA LOTNISKU WROCŁAW/STRACHOWICE (EPWR)

SUP 43/15 (ENR 5)
Obowiązuje od 07 MAY 2015
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (ROL 49)

SUP 44/15 (ENR 5)
Obowiązuje od 30 APR 2015
LOTY BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS)


MIL AIP AIRAC AMDT 054
Obowiązuje od / Effective from 30 APR 2015

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

MIL GEN:
- aktualizacja informacji o wojskowym biurze NOTAM;
- zmiany edytorskie.

MIL ENR:
- wprowadzenie CTR RADOM/Sadków i TMA RADOM;
- zmian granic poziomych sektorów D i H TMA WARSZAWA;
- wprowadzenie nowego sektora HERINGSDORF w TMA SZCZECIN;
- usunięcie delegacji służb ATS: HERINGSDORF AREA, CTA COTTBUS DREWITZ, COTTBUS DREWITZ AREA;
- zmiana granic poziomych CTA 01 i CTA 02;
-  zmiana granic poziomych i pionowych TSA 01;
- usunięcie stref TRA 15A, 15B, 15C; TSA 05A, 05B, 05C;
- wprowadzenie nowych stref TRA: 05A, 05B, 05C, 05H, 67 i 68;
- zmiana granic poziomych TFR 01;
- zmiana częstotliwości MASŁÓW RADIO oraz usunięcie częstotliwości 122,700 MHz KRUSZYN RADIO;
- zmiany edytorskie.

MIL AD:
- zmiana granic poziomych MATZ MALBORK (EPMB);
- aktualizacja informacji o lotnisku RADOM/Sadków (EPRA);
- aktualizacja mapy lotniska - ICAO dla lotniska RADOM/Sadków (EPRA);
- aktualizacja mapy operacyjnej do lotów z widocznością dla lotnisk: DĘBLIN (EPDE); INOWROCŁAW (EPIR); MALBORK (EPMB); MIŃSK MAZOWIECKI (EPMM); PRUSZCZ GDAŃSKI (EPPR); RADOM/Sadków (EPRA); ŚWIDWIN (EPSN);
- zmiany edytorskie.


MIL SUP 11/15 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 01 MAY 2015
SKOKI SPADOCHRONOWE - KAZIMIERZ BISKUPI (EPKB)

MIL SUP 12/15 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 11 MAY 2015
40. MIĘDZYNARODOWE SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE OTWARTEJ - TURBIA (EPST)

MIL SUP 13/15 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 12 MAY 2015
ĆWICZENIE SIŁ POWIETRZNYCH SŁOWACJI - STRELA 1 – 2015

MIL SUP 14/15 (ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015
ZGRUPOWANIE POLIGONOWE

MIL SUP 15/15 (ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 09 MAY 2015
A - WYCZYNOWY OBÓZ PRZELOTOWY - MICHAŁKÓW
B-MIĘDZYNARODOWE SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE STANDARD -
MICHAŁKÓW
C-MIĘDZYNARODOWE ZAWODY SZYBOWCOWE „OSTRÓW GLIDE” – MICHAŁKÓW


MIL SUP 16/15 (ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015
ĆWICZENIE 3. BRYGADY RAKIETOWEJ OBRONY POWIETRZNEJ (3 BR OP) I 4. PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO (4 PPLOT)

MIL SUP 17/15 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 30 APR 2015
LOTY ŚMIGŁOWCÓW WOJSKOWYCH NA NISKICH WYSOKOŚCIACH (EPTM)

MIL SUP 18/15 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 23 MAY 2015
PRZELOT SU-22

MIL SUP 19/15 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 23 MAY 2015
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (ROL 49)

Poprawka AIP VFR AMDT 064 nie została jeszcze wydana

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus