Latajmy Bezpiecznie: Numeracja suplementów do AIP

Samolot (fot. iaopa.eu)

Zespół Latajmy Bezpiecznie otrzymał kolejne zgłoszenie Nr 09/2015. Czy zdarzyło Wam się, że rozmawiacie z kolegą o ograniczeniach w przestrzeni powietrznej, ale jakoś nie do końca potraficie się dogadać, w którym Suplemencie do AIP była informacja na ten temat? Albo dostajecie informację "pan to sobie jeszcze sprawdzi w suplemencie numer taki a taki". Odnajdujecie suplement o tym numerze, a tam informacje o jakiejś kompletnie innej przestrzeni. O tym z czego to może wynikać mówi Zgłoszenie 09/2015. Zapraszamy do lektury.

Opis zgłoszenia 09/2015

"Jak wiemy, część ograniczeń w przestrzeni powietrznej publikowana jest w postaci Suplementów do AIP. Takimi ograniczeniami są na przykład strefy Exercise Area, o których informacje znajdziemy w części ENR 5 w AIP. Każdy w takich Suplementów ma swój unikalny numer pozwalający m.in. szybko wskazać, w którym to Suplemencie znajdziemy szczegółowe informacje dotyczące strefy, będącej w polu zainteresowania użytkownika przestrzeni powietrznej. Użytkownik taki – w zależności od rodzajów działalności lotniczej, jaka go interesuje – ma do dyspozycji trzy wersje AIP wydawane przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. I bardzo dobrze.

Problem jednak w tym, że to samo ograniczenie w przestrzeni powietrznej jest opublikowane pod innym numerem suplementu w zależności od tego czy znajdzie się w AIP dużym, VFR, czy wojskowym. I tak przykładowo: Ćwiczenie OPL Marynarki Wojennej ze strefami EA122 – EA125 w dużym AIP opublikowane jest w suplemencie nr 59, w AIP VFR w suplemencie nr 63, a w AIP wojskowym w suplemencie nr 29. Praktyka wskazuje, że prowadzi to do nieporozumień. Czy PAŻP, wychodząc na przeciw oczekiwaniom użytkowników AIP, mogłaby ujednolicić numerację suplementów tak, by w każdym z wydawanych AIP suplement dotyczący tego samego ograniczenia miał ten sam numer?"

Źródło: Latajmy Bezpiecznie
comments powered by Disqus