Deszcz spowodował wyłączenie się silnika w A220 podczas kołowania

 A220-300 Air Canada - start (fot. Airbus)

4 września, Departament Transportu Kanady wydał dyrektywę, która nakłada na wszystkich operatorów A220 w Kanadzie obowiązek wprowadzenia modyfikacji tego odrzutowca. Jest ona pochodną niedawnego incydentu, kiedy w jednym z samolotów woda deszczowa dostała się do komory awioniki i podczas kołowania spowodowała zwarcie, a wyłącznik automatyczny wyłączył jeden z silników.

Departament Transportu podkreśla, że woda przedostała się do samolotu przez główne drzwi wejściowe (gdy były one otwarte podczas postoju) do przedniej kuchni, skąd następnie skapywała do komory awioniki. Dokładna data, nazwa linii lotniczej lub inne szczegóły zdarzenia, nie zostały podane do wiadomości publicznej.

Kanadyjski regulator określił, jakie modyfikacje należy wprowadzić w A220, aby uniknąć podobnych przypadków w przyszłości i wprowadził wymóg, aby operatorzy zainstalowali zaślepki na niektórych odpływach i blokowali związane z nimi przewody. Zalecane modernizacje mają zapobiec przedostawaniu się wody z przednich kanałów kuchennych do luku awioniki. Zgodnie z dyrektywą modyfikacje A220 muszą zostać zakończone w ciągu 12 miesięcy licząc od 18 września 2020 r. w przeciwnym razie przewoźnicy otrzymają zakaz eksploatacji konstrukcji tego typu na terenie Kanady.

Źródło: AeroTime
comments powered by Disqus