Oświadczenie Aeroklubu Ziemi Zamojskiej o gotowości przejęcia w zarząd lotniska Mokre

Lotnisko Zamość-Mokre – hangar i samoloty – widok z góry (fot. AZZ)

Niniejszym publikujemy oświadczenie Aeroklubu Ziemi Zamojskiej odnośnie gotowości przejęcia w zarząd lotniska Mokre EPZA, które zostało złożone 24.01.2019 r. na ręce Starosty Stanisława Grześko, w Starostwie Powiatowym w Zamościu.

"W związku z niespełnieniem wymagań umowy darowizny gruntów lotniska Mokre dla Gminy Zamość, względem budowy pasa startowego na lotnisku Mokre do końca 2018 roku, przedstawiciele AZZ przedkładają propozycję rozbudowy przez AZZ infrastruktury lotniska Mokre, zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, w zakresie m.in.:
• utwardzenia powierzchni drogi startowej o wymiarach 800x30 m,
• wykonania oświetlenia nawigacyjnego,
• wykonania ogrodzenia części lotniczej lotniska Mokre w ciągu 4 lat, oraz dalszej rozbudowy infrastruktury lotniska w latach następnych,
• budowy stacji paliw lotniczych.

Aby AZZ był zdolny zrealizować deklaracje, wskazane jest:

a) wydzierżawienie przez Skarb Państwa dla AZZ na okres 25 lat części lotniczej lotniska Mokre o powierzchni 43 ha w celu zarządzania i utrzymania lotniska publicznego, obszarowo zgodnej z umową dzierżawy pomiędzy AZZ i Gminą Zamość zawartej w dniu 23 stycznia 2017 roku znak GiOŚ 6845/33/2016, z możliwością rozliczenia w czynszu nakładów inwestycyjnych;

b) wydzierżawienie przez Skarb Państwa dla AZZ na okres 25 lat części lotniska Mokre o powierzchni 9,5533 ha w celu prowadzenia działalności gospodarczej niezbędnej do pozyskiwania środków finansowych na cele statutowe AZZ i rozwojowe lotniska Mokre, obszarowo zgodnej z umową dzierżawy pomiędzy AZZ i Gminą Zamość zawartej w dniu 19 maja 2016 roku znak GiOŚ 6845/16/2016,

c) darowizny przez Skarb Państwa dla AZZ obszaru około 1 ha gruntu, stanowiącego część lotniska Mokre, na którym umiejscowiony jest hangar wraz z zapleczem administracyjno-biurowym stanowiącym własność AZZ."


W uzasadnieniu Aeroklubu Ziemi Zamojskiej pisze, że od ponad 40 lat jego podstawowym celem jest "rozwijanie jedynego ośrodka lotniczego Regionu Zamojskiego, który poza spełnieniem statutowych celów prowadzenia ośrodka sportów lotniczych dla młodzieży, odpowiadać ma wymaganiom, wyzwaniom oraz potrzebom współczesnego świata turystyki i biznesu lotniczego, stwarzając dogodne warunki do szanowania potencjalnych klientów w myśl powszechnie znanej i obowiązującej zasady, że "klient nas Pan", a "jego czas to pieniądz"." Aeroklub Ziemi Zamojskiej wskazuje również, że "coraz większa część wskazanych klientów posiada własny środek transportu, jakim jest samolot klasy General Aviation (GA). Naturalną rzeczą jest, aby ośrodki głównie turystyczne, jakim stał się region zamojski umożliwiły dotarcie takim turystom w sposób bezpieczny i komfortowy".

Dalej AZZ uzasadnia: "Kwestią nie podlegającą dyskusji jest sprawa utrzymania i rozbudowy sieci lotnisk lokalnych w Polsce. Pomimo, że w chwili obecnej problem ten w regionach słabo- uprzemysłowionych jest jeszcze niezauważalny, docelowo lotniska takie będą tak samo niezbędne jak obecnie drogi szybkiego ruchu."

Aeroklub Ziemi Zamojskiej zwrócił się do władz wojewódzkich i powiatowych o umożliwienie stowarzyszeniu wykazania się własną inicjatywą tak kończąc uzasadnienie oświadczenia: "Zdajemy sobie sprawę, że bez lotniska Mokre nie będzie również Aeroklubu Ziemi Zamojskiej – dlatego sami gotowi jesteśmy, aby zamojskim lotniskiem się zaopiekować, szybko wybudować co najmniej pas startowy, inwestując w sposób transparentny własne środki finansowe pozyskiwane z działalności gospodarczej."

Pełna treść oświadczenia Aeroklubu Ziemi Zamojskiej o gotowości przejęcia w zarząd lotniska Mokre dostępna jest TUTAJ.

Źródło: Aeroklub Ziemi Zamojskiej
comments powered by Disqus