Szybowcowy Puchar Sponsora Sekcji Szybowcowej AZL

AZL

W sezonie 2010 Sekcja Szybowcowa organizuje współzawodnictwo pod nazwą "Szybowcowy Puchar Sponsora Sekcji Szybowcowej AZL".

Celem współzawodnictwa jest popularyzacja latania przelotowego w naszym klubie.
"Puchar Sponsora" będzie rozgrywany w terminie od 28 maja do 30 września 2010 r.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział?

  • mieć ważną licencję pilota szybowcowego (licencja sportowa nie jest wymagana) oraz być członkiem Sekcji Szybowcowej AZL;
  • zaopatrzyć się w urządzenie rejestrujące lot, tzw. logger lub inne urządzenie potrafiące zapisywać przebieg lotu do pliku IGC. Może to być np. darmowy program GPS_Log na Pocket PC i nauczyć się je obsługiwać;
  • wykonać przelot szybowcowy i go prawidłowo zarejestrować na powyższym urządzeniu;
  • założyć sobie konto na www.szpp.pl i przesłać plik IGC z wykonanym przelotem;
  • powiadomić e-mailem komisarza sportowego o zgłoszonym przelocie w celu jego weryfikacji i zatwierdzenia.

Przeloty będą punktowane według punktacji SzPP.
Klasyfikacja na stronie www.szpp.pl dla Aeroklubu Ziemi Lubuskiej będzie jednocześnie
klasyfikacją "Szybowcowego Pucharu Sponsora AZL".

Ogłoszenie wyników końcowych nastąpi 28 października, czyli w momencie opublikowania oficjalnych wyników SzPP.

Zawodnicy z pierwszych 3 miejsc otrzymają nagrody. Pozostali uczestnicy, nagrody pocieszenia.

W pozostałych sprawach zastosowanie ma "Regulamin SzPP".

Poszukiwania sponsora Pucharu w toku. Nazwa Pucharu zostanie zmieniona po zawarciu stosownej umowy.

Źródło: Aeroklub Ziemi Lubuskiej
comments powered by Disqus