Konkurs „Szkolenie szybowcowe” w Słupsku

Konkurs „Szkolenie szybowcowe” w Słupsku (fot. Aeroklub Słupski)

Aeroklub Słupski zorganizował konkurs „Szkolenie szybowcowe”, w którym nagrodą główną jest dofinansowanie dla 10 osób do szkolenia szybowcowego w wysokości 2.500,- PLN (dla każdej z osób) przeprowadzonego na lotnisku w Krępie Słupskiej. Wśród wszystkich uczestników konkursu zostaną rozlosowane nagrody pocieszenia: 3 vouchery na loty zapoznawcze szybowcowe.

Jeśli masz skończone 15 lat, mieszkasz lub uczysz się w Słupsku i cieszysz się ogólnie dobrym staniem zdrowia weź udział w konkursie, który trwa do 15 maja 2019 r.

Wzięcie udziału w Konkursie polega na napisaniu testu z wiedzy o lotnictwie oraz mieście Słupsk zamieszczonym na stronie internetowej www.aeroklub.slupsk.pl Organizator zapewnia przez okres trwania konkursu dostęp do podstawowych informacji o lotnictwie na swojej stronie internetowej.

Test składa się z 20 pytań i jest testem wielokrotnego wyboru. Czas na każde pytanie wynosi 2 minuty. Jeden uczestnik może podejść dwa razy do pisania testu. Pod uwagę będzie brany lepszy wynik.

Zaloguj się na stronie KONKURS i rozwiąż krótki test z wiedzy ogólnej o lotnictwie i mieście Słupsk.

REGULAMIN Konkursu Szkolenie Szybowcowe 2019

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20 maja 2019 r. Po ogłoszeniu wyników odbędą się spotkania informacyjne z rodzicami zwycięzców konkursu. Szkolenie szybowcowe zaplanowano w dniach 22.06-31.07.2019r.

Część teoretyczna: Cykl wykładów poświęconych wiedzy lotniczej, w tym: aerodynamice, mechanice lotu, prawu i przepisom lotniczym, nawigacji, meteorologii, budowie i eksploatacji szybowców, budowie osprzętu, zasadach pilotażu szybowcowego, skokach spadochronowych, higienie lotniczej.

Część praktyczna: Szkolenie w powietrzu, zaczyna się po zaliczeniu teorii. Jest ono prowadzone na dwumiejscowym szybowcu SZD-9 Bocian lub SZD-50 Puchacz. Program szkolenia zawiera m.in.: lot po prostej, naukę zakrętów, naukę lądowania, budowę kręgu nadlotniskowego, sytuacje niebezpieczne podczas startu, loty sprawdzające, loty samodzielne.

Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym.

W trakcie szkolenia przewidziane są spotkania integracyjne z pilotami 28 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego oraz członkami Akrobacyjnej Kadry Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Po szkoleniu we wrześniu 2019 r. będzie możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w zawodach na Celność Lądowania.

Projekt jest realizowany w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie – "Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcjach sportowych oraz organizacja imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku".

Więcej informacji na stronie www.aeroklub.slupsk.pl

Źródło: Aeroklub Słupski
comments powered by Disqus