Złote Skrzydło 2020 Aeroklubu Poznańskiego

Złote Skrzydło Aeroklubu Poznańskiego

Tomasz Szczot Przewodniczący Kapituły nagrody Aeroklubu Poznańskiego "Złote Skrzydło", ogłosił otwarcie listy kandydatów za rok 2020.

Nagroda "Złote Skrzydło" przyznawana jest w następujących kategoriach: osiągnięcie sportowe roku, działacz roku oraz za całokształt działalności.

Nagroda „Złote Skrzydło” to forma uhonorowania Członków i Sympatyków poznańskiego Stowarzyszenia, których bezinteresowna pomoc i zaangażowanie przyczyniają się do rozwoju Aeroklubu Poznańskiego, kształtują jego pozytywny wizerunek oraz rozwijają zasady koleżeństwa i wzajemnej życzliwości między członkami i sekcjami poznańskiego Klubu.

Pomysł takiej formy uhonorowania osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla Aeroklubu zrodził się wśród członków Zarządu AP w roku 2003 i za ten rok po raz pierwszy przyznano symboliczną statuetkę Złotego Skrzydła.

Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem i określeniem do jakiej kategorii nagrody kandydat jest przedstawiany należy zgłaszać do 7 stycznia 2021 r. w sekretariacie Aeroklubu lub w formie elektronicznej na adres Przewodniczącego Kapituły: tomasz.szczot@aeroklub.poznan.pl.

Ponieważ wyróżnienie "za całokształt działalności" Kapituła może przyznać danej osobie tylko raz, przy zgłaszaniu kandydatów należy zwrócić uwagę, czy kandydat nie został już uhonorowany takim wyróżnieniem. Zobacz listę dotychczasowych laureatów.

Laureatami „Złotego Skrzydła” w 2019 zostali:
•    całokształt działalności: pilot szybowcowy Mirosław Herzog,
•    osiągnięcie sportowe: spadochroniarka Kinga Komorowska,
•    działacz roku: pilot szybowcowy, mechanik szybowcowy Michał Lewandowski.

Źródło: Aeroklub Poznański
comments powered by Disqus