Złote Skrzydło 2015 Aeroklubu Poznańskiego

Złote Skrzydło 2015 Aeroklubu Poznańskiego

Tomasz Szczot Przewodniczący Kapituły nagrody Aeroklubu Poznańskiego "Złote Skrzydło", ogłosił otwarcie listy kandydatów za rok 2015.

Nagroda "Złote Skrzydło" przyznawana jest w następujących kategoriach: - osiągnięcie sportowe roku, - działacz roku, - za całokształt działalności.

Nagroda „Złote Skrzydło” to forma uhonorowania Członków i Sympatyków poznańskiego Stowarzyszenia, których bezinteresowna pomoc i zaangażowanie przyczyniają się do rozwoju Aeroklubu Poznańskiego, kształtują jego pozytywny wizerunek oraz rozwijają zasady koleżeństwa i wzajemnej życzliwości między członkami i sekcjami naszego Klubu.

Pomysł takiej formy uhonorowania osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla Aeroklubu zrodził się wśród członków Zarządu AP w roku 2003 i za ten rok po raz pierwszy przyznano symboliczną statuetkę Złotego Skrzydła.

Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem i określeniem do jakiej kategorii nagrody kandydat jest przedstawiany należy zgłaszać pisemnie na ręce Przewodniczącego Kapituły lub w sekretariacie Aeroklubu w terminie do 7 stycznia 2016 r.

Źródło: Aeroklub Poznański
comments powered by Disqus