Bezpłatne szkolenie szybowcowe dla młodzieży w Aeroklubie Poznańskim

Szybowiec - start za wyciągarką (fot. Aeroklub Poznański)

Aeroklub Poznański zaprasza osoby w wieku od 16 do 18 roku życia do wzięcia udziału w rekrutacji na szkolenie szybowcowe (teoria i praktyka) w sezonie 2021.

W trakcie bezpłatnego szkolenia teoretycznego zostanie wyłoniona grupa kursantów, których pełne teoretyczne i praktyczne szkolenie szybowcowe sfinansuje Aeroklub Poznański.

Kandydatem na bezpłatne teoretyczne szkolenie szybowcowe (38 godz.) może być osoba, która urodziła się w latach 2003 – 2005, wypełniła i przesłała formularz zgłoszenia na szkolenie do 15 czerwca 2020 r. Osoby z najlepszymi wynikami zostaną zakwalifikowane na szkolenie praktyczne.

Kandydatem na bezpłatne praktyczne szkolenie szybowcowe może być osoba w wieku od 16 do 18 roku życia, która wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu sprawnościowego, a także wykaże się wiedzą z dziedziny lotnictwa (test/egzamin z wiedzy o lotnictwie). Do szkolenia praktycznego zakwalifikowane zostaną osoby, które w wymaganym terminie uzyskają pozytywny wynik badań lotniczo-lekarskich.

Warunkiem koniecznym udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 15 czerwca 2021 r. W przypadku pytań Aeroklub Poznański prosi o kontakt mailowy: rekrutacja@aeroklub.poznan.pl

Formularz zgłoszeniowy – (LINK)

Orientacyjny harmonogram szkolenia:
• 16 czerwca – spotkanie organizacyjne;
• 19 czerwca – testy sprawnościowe;
• 20 czerwca – testy teoretyczne;
• 20–24 czerwca – bezpłatne teoretyczne szkolenie szybowcowe (38 godz.);
• 27 czerwca – rozmowy kwalifikacyjne, egzamin z wiedzy o lotnictwie;
• 28 czerwca – ogłoszenie listy osób przyjętych na bezpłatne szkolenie praktyczne;
• 27–30 czerwca – cd. bezpłatnego teoretycznego szkolenia szybowcowego (27 godz.);
• 1–2 lipca – badania lotniczo-lekarskie;
• 3 lipca – 31 sierpnia – szkolenie praktyczne (szkolenie podstawowe za samolotem, celność lądowania).

Więcej informacji na stronie www.aeroklub.poznan.pl

Źródło: Aeroklub Poznański
comments powered by Disqus