100-lecie Aeroklubu Polskiego w Poznaniu

Stacja lotnicza Ławica w lutym 1919 r. tuż po zdobyciu lotniska przez powstańców wielkopolskich–widok koszar i wieży kontrolnej

Historia i tradycje

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku stworzyło warunki dla rozwoju lotnictwa. W Poznaniu okolicznością sprzyjającą było opanowanie przez powstańców wielkopolskich w dniu 6 stycznia 1919 roku poznańskiego lotniska Ławica. Pozwoliło to na zorganizowanie w Poznaniu na początku 1919 roku ośrodka organizacyjnego lotnictwa wojskowego.

W lutym utworzono Dowództwo Wojsk Lotniczych Byłego Zaboru Pruskiego. Wśród oficerów inspektoratu znajdowała się grupa lotników różnych stopni, zarówno pilotów jak i personelu technicznego posiadających już znaczne doświadczenie w działalności lotniczej w siłach lotniczych armii zaborczych. Z tego grona, pod kierownictwem ppłk Jerzego Syrokomla-Syrokomskiego, powstał zespół, który postanowił redagować czasopismo lotnicze pod nazwą „Polska Flota Napowietrzna”.

Pierwszy numer dwutygodnika „Polska Flota Napowietrzna” ukazał się w sierpniu 1919 roku, a już w numerze z września opublikowano artykuł pióra ppłk Feliksa Bołsunowskiego pod tytułem „Aerokluby i lotnictwo wojskowe”, w którym autor przedstawił schemat organizacyjny aeroklubu i korzyści płynące dla wojska z jego działalności.


Strona tytułowa pierwszego numeru dwutygodnika PFN (fot. archiwum AP)

Na początku października w redakcji Polskiej Floty Napowietrznej zawiązany został komitet organizacyjny aeroklubu i 30 października 1919 roku w Poznaniu w budynku Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, odbyło się zebranie organizacyjne aeroklubu. Powołano do życia stowarzyszenie pod nazwą Aeroklub Polski w Poznaniu.


Informacja o powstaniu AP w Poznaniu – PFN, nr 8 1919 (fot. archiwum AP)

Powstanie Aeroklubu było dla ówczesnego społeczeństwa znaczącym wydarzeniem, o czym świadczy przyjęcie godności prezesa przez ówczesnego Prezydenta Poznania - Jarogniewa Drwęskiego. Data powstania tej pierwszej formalno-prawnej organizacji lotnictwa sportowego w niepodległej Polsce, traktowana jest jako początek lotnictwa sportowego w Polsce oraz jako symboliczna data powstania Aeroklubu Poznańskiego.

Po krótkim okresie działalności, Aeroklub Polski w Poznaniu został przyjęty w szeregi Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI i stał się pierwszym reprezentantem polskiego lotnictwa sportowego na forum międzynarodowym. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż twórcy „poznańskiego Aeroklubu” w dokumentach programowych zawarli istotę działalności wszystkich późniejszych organizacji lotnictwa sportowego. Organizatorzy Aeroklubu Polskiego w Poznaniu widzieli w aeroklubie nie tylko organizatora sportu lotniczego ale również pioniera w rozwoju techniki lotniczej, literatury fachowej, transportu powietrznego, przemysłu lotniczego i lotniczego szkolnictwa, co w sumie miało stworzyć podstawy dla przyszłego lotnictwa cywilnego i zapewnić pomoc w rozwoju lotnictwa wojskowego.

Wanda Modlibowska - patron Aeroklubu Poznańskiego (fot. archiwum AP)

Idee sprzed 100 lat, w swym głównym nurcie, są aktualne i dziś. Z powodzeniem realizują je współcześnie aerokluby regionalne zrzeszone w Aeroklubie Polskim. Wśród nich Aeroklub Poznański, którego rodowód i tradycje wywodzą się z działających w Poznaniu w latach 30-tych XX w. takich organizacji lotniczych jak: Aeroklub Polski w Poznaniu (1919), Liga Obrony Powietrznej Państwa (1923), Związek Lotników Polskich (1922), Wielkopolski Klubu Lotników (1929) oraz Poznański Aeroklub Akademicki (1928).

Piknik i pokazy lotnicze – 25 maja 2019 lotnisko Kąkolewo

W rocznicę stulecia powstania Aeroklubu Polskiego w Poznaniu Aeroklub Poznański, zapraszamy na piknik i pokazy lotnicze. Obchody odbędą się w dniu 25 maja b.r. na lotnisku w Kąkolewie k/ Grodziska Wielkopolskiego. W programie pokazów znajdą się m.in. pokaz akrobacji w wykonaniu samolotu myśliwskiego F-16 z 31 Bazy LT na Krzesinach, pokaz akrobacji zespołowej Grupy Akrobacyjnej „Żelazny” oraz „Formation Flying Team - 3AT3”, a także prezentacja replik historycznych samolotów z czasów walk niepodległościowych w latach 1918-1919 z Wielkopolskiej Eskadry Wolności.

Obchody odbędą się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Program:
12:00 – Piknik lotniczy,
15:00 – Uroczyste otwarcie pikniku i pokazów lotniczych:
             – wystąpienia zaproszonych gości,
             – wręczenie sztandaru Aeroklubowi Poznańskiemu,
16:00 – Pokazy lotnicze,
19:19 – Zakończenie pikniku.

Informacje dla osób przylatujących na obchody

Przyloty statków powietrznych nieuczestniczących w pokazach odbywają się w dniu 25 maja br. do godz. 12:00 LMT. Odloty po godz. 19:00 LMT.
Częstotliwość radiowa: 119,935, sygnał identyfikacyjny: KĄKOLEWO RADIO.
Kontakt telefoniczny do osoby koordynującej przyloty: płk Krzysztof „Szopa” Szopiński – Dyrektor Pokazów tel. 604 544 313.
Przyloty należy zgłaszać do dnia 24 maja br. do godz. 21:00.

Aktualne dane lądowiska Kąkolewo (EPPG) na www.lotniska.dlapilota.pl/kakolewo


Lądowisko Kąkolewo (fot. Wojciech Nowaczyk)

Źródło: Aeroklub Poznański
comments powered by Disqus