Apel członków Aeroklubu Podkarpackiego do Prezydenta Miasta Krosna

Lotnisko Aeroklubu Podkarpackiego

Niniejszym publikujemy apel z 6 października br. członków Aeroklu Podkarpackiego – Szkoły Lotniczej w Krośnie skierowany do Prezydenta Miasta Krosna, Piotra Przytockiego.

Apel członków Aeroklubu Podkarpackiego

Faktem jest, że początki budowy lotniska w Krośnie sięgają 1928 roku.
Faktem jest też, że w Krośnie powstało centrum wyszkolenia podoficerów lotnictwa przy aprobacie Rady Miasta Krosna w listopadzie 1934 r. Postęp prac spowodował, że w listopadzie 1938 roku szkoła rozpoczęła działalność. Wojna przerwała polska działalność lotniczą do 1945 roku, do czasu zebrania założycielskiego Aeroklubu Podkarpackiego w dniu 28 września 1945 roku.
Aeroklub przejmuje 3 lotniska – Krosno, Iwonicz oraz Moderówkę wraz z hangarami i budynkami dawnej Szkoły Podchorążych dla Małoletnich. APRL daje środki na odbudowę hangarów, budynków lotniskowych, przekazuje sprzęt lotniczy, a Aeroklub zajął przydzielone mu pomieszczenia, które użytkuje do dziś.

1956 rok – Powstaje CWL – Centrum Wyszkolenia Lotniczego które szkoli instruktorów pilotów – kadry dla polskiego lotnictwa.

1965 rok – Powstaje CWSpad- Centrum Wyszkolenia Spadochronowego, które szkoli spadochroniarzy dla wojsk powietrzno-desantowych.

1989 rok – likwidacja CWSpad. Lotnisko Krosno pod zarządem Aeroklubu Polskiego.

29.02.1992 roku – przekazanie protokolarne majątku Aeroklubu Polskiego dla Aeroklubu Podkarpackiego (nieruchomości lotniska Krosno, Iwonicz, sprzęt lotniczy). Do 2005 roku – najlepsze lata działalności Aeroklubu.

Aeroklub sobie działał, płacił podatki, kosił lotnisko, prowadził korespondencję, miał kasę i nie był od nikogo zależny.

Przyszedł czas, że ponownie lotnisko zostało odebrane Aeroklubowi i przekazane do Marszałka Województwa Podkarpackiego. Trzeba podkreślić, że współpraca Aeroklubu z Urzędem Marszałkowskim przebiegała w dobrej atmosferze. Aeroklub był wspierany przez Urząd Marszałkowski zarówno w swoich inicjatywach utrzymania  majątku jak i finansowo 

2005 rok – lotnisko przekazane zostaje dla Gminy Krosno od Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Aeroklub bez umowy z miastem nadal utrzymuje całe lotnisko i prowadzi działalność szkoleniową.

Jednak Gmina Krosno doprowadziła do przejęcia na własność lotniska Krosno.
I od tego momentu rozpoczyna się historia Aeroklubu Podkarpackiego na lotnisku Pana Prezydenta

Styczeń 2008 rok – powołanie na NWZ Aeroklubu Komitetu Obrony Lotniska (KOL) po przedstawieniu propozycji Prezydenta Miasta o uszczupleniu lotniska na południowej stronie o 40 ha w celu powstania strefy ekonomicznej.

15.10.2008 rok – Prezes  i Dyrektor  podpisują niekorzystna umowę najmu  lotniska, która daje nam w użytkowanie za odpłatnością działkę 275/3 wielkości 3,0187 ha wraz zabudowaniami. Zapis stanowi, że wszystkie wpłaty za dzierżawę pomieszczeń mają być wykorzystane na remonty.

29.04.2009 rok – pismo z Zespołu Lokalizacji Zagrożeń w Lotnictwie Cywilnym z uzasadnieniem by nie wydzielać obszaru 40 ha dla strefy przemysłowej ze względu na bezpieczeństwo lotnicze. Bez rezultatu.

10.11.2009 rok – na skutek donosów Gminy Krosno do ULC, Prezes ULC zawiesza lotnisko Krosno do czasu usunięcia zagrożeń przez zarządzającego lotniskiem – Aeroklub Polski. To działanie zadecydowało o pozbyciu się zarządzania lotniskiem przez Aeroklub Polski.

24.09.2010 rok – zwołanie przez członków APDKP SL NWZ Aeroklubu w celu wyboru nowych władz Aeroklubu. Manipulowanie ilością członków zwyczajnych, za których Zarząd Aeroklubu zapłacił składki z Funduszu Remontowego by przekwalifikować ich na członków zwyczajnych dla uzyskania większości głosów do wyborów. Zarząd przychylny Prezydentowi pozostał niezmieniony.

X. 2010 rok – p.o. Dyrektorem Aeroklubu zostaje K. B.

29.03.2011 rok – pismo od Wiceprezydenta które broni prawidłowości NWZ zebrania z 24.09.2010 roku. Ingerencja w stowarzyszenie.

03.04.2011 rok – zwołanie NWZ przez Komisje Rewizyjną Aeroklubu Polskiego, które uznało nieważność podjętych uchwał z dnia 24.09.2010 roku. Decyzję komisji Rewizyjnej AP zaskarżył Prezydent Krosna do Sądu Rejonowego w Rzeszowie 14.06.2011 roku. W konsekwencji po apelacji wnioskodawcy (Prezydenta Miasta Krosna) złożonej do Sądu Okręgowego w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy, Sąd wydał Postanowienie z dnia 21 grudnia 2011 roku oddalający apelacje i przyznał rację Aeroklubowi Podkarpackiemu (Sygn. akt VI Ga 252/11). Następuje zmiana Zarządu Aeroklubu.

07.04.2011 rok – odwołanie K.B.  po wyborze nowego Zarządu Aeroklubu. Dyrektorem zostaje R. W.

22.12.2011 rok – Sąd Koleżeński Aeroklubu skreśla z listy członków J. K.  i K. B. za działanie na szkodę Stowarzyszenia.

28.06.2012 rok – pismo Prezydenta o oddanie budynku „ceglanego” dla potrzeb miasta.
Zarząd Aeroklubu nie wyraża zgody.

24.06.2015 rok – podpisanie niekorzystnej umowy najmu przez prezesa A. U. i dyrektora R. W., mimo uwag, że sprzęt jest kategorii specjalnej i nie można go wykorzystywać do szkolenia zgodnie z umową. W zapisach jest, że Aeroklub ma ubezpieczyć sprzęt na 6 miesięcy- okres ten wypada na zimę. Aeroklub płaci za ubezpieczenie sprzętu ok. 80 tyś. zł. (szybowce, motoszybowce, wyciągarki, symulatory lotów). Aeroklub uzyskuje certyfikat na symulatory FSTD Elite. W wyniku podpisania tej umowy Aeroklub ponosi duże straty finansowe.

18.01.2016 rok – pismo dyrektora H. K. do Prezydenta o refundację ubezpieczenia – 80 tyś. zł. Odpowiedź Prezydenta  negatywna.

05.02.2016 rok – pismo z ZSP nr 3 o kontroli sprzętu zgodnie z umową najmu i jego wykorzystaniu.

08.02.2016 rok – dyrektor H. K. informuje ZSP nr 3, że nie wyszkolono jeszcze nikogo z uwagi na okres zimowy, mimo poniesienia kosztów ubezpieczenia 80 tyś. zł.

10.02.2016 rok – monit do Pana Prezydenta o decyzję o przejęciu kosztów ubezpieczenia za sprzęt użyczony umową z ZSP nr 3. Odpowiedź Pana Prezydenta negatywna.

23.02.2016 rok – pismo z UM o niewyrażeniu zgody na zmianę Umowy z 2008 roku.

12.04.2016 rok – umowa na 10 000 lądowań podpisana przez  – Aeroklub nigdy takiej ilości lotów nie wykonał, zapisy jednostronne, korzystne dla UM.

Kwiecień 2016 rok – komornik wchodzi na konto Aeroklubu z powodu niezapłacenia 2 rat za użytkowaną przez Aeroklub działkę zgodnie z umową z 2008 roku.

01.06.2016 rok – odpowiedź Prezydenta na dzikie zwierzęta na lotnisku- że obowiązkiem jest przegląd pasa lądowania przez Aeroklub. UM jako zarządzający nie realizuje swoich obowiązków opisanych w Prawie Lotniczym- czyli nie wykonuje tego samego, co zarzucał Aeroklubowi Polskiemu by przejąć zarządzanie lotniskiem.

VII 2016 – Rozmowy Prezesa W. O. w UM Krosna o zmianę umów najmu lotniska i użyczenia sprzętu  lotniczego z uwagi na koszty ubezpieczenia. 3-krotne spotkania w sprawie podpisania Aneksów do umów z UM (2008 rok) oraz ZSP nr 3 (przekazany sprzęt) nie przyniosły rezultatu. Prezes Zarządu postanawia wysłać oficjalne pismo w sprawie Aneksów do Umów.  Zarząd Aeroklubu występuje o zapłatę za hangarowanie sprzętu ZSP nr3 (zgodnie z zapisami umowy użyczenia).

28.07.2016 rok – pismo z ULC z informacją, że na motoszybowcu Pipistrel Sinus nie można szkolić do licencji szybowcowej i samolotowej. Ponowne ustne wystąpienie Aeroklubu o zmianę umowy z ZSP nr 3. Odpowiedź Pana Prezydenta negatywna

02.08.2016 rok – pismo z UM o kontroli obiektów Aeroklubu (nękanie w celu zabrania hangaru). Prezydent przesyła pismo pokontrolne z terminem 2 miesięcy na wykonanie remontu hangaru (w tym drzwi hangarowe) – termin wykonania 30.10.2016 rok.

Sytuację ratuje pożyczka finansowa naszego kolegi aeroklubowego, która przywraca płynność finansową, odblokowanie konta aeroklubu. Dodatkowo prace wykonują firmy z polecenia naszego kolegi, które w terminie do 30.10.2016 roku wykonują wszelkie prace remontowe. Sytuacja jest uratowana – i Pan Prezydent nie może zerwać umowy z 2008 roku i zabrać nam hangaru wraz z warsztatem.
Zarząd Aeroklubu podejmuje decyzję o sprzedaży sprzętu lotniczego do remontu, na który nie ma pieniędzy i brak będzie możliwości odrobienia kosztów remontu w najbliższym czasie, by zwrócić pożyczkę.


13.09.2016 rok – pismo z propozycją Aneksów do Umów z miastem- negatywna odpowiedź Prezydenta Miasta.

05.12.2016 rok – ponowne pismo Aeroklubu do Prezydenta o wprowadzenie Aneksów do Umów z 2008 roku oraz 2015 roku z ZSP nr 3 (reakcja na odpowiedź z ULC).  Bez odpowiedzi.

01.01.2017 roku – powołanie spółki Lotnisko Krosno sp. z o.o. z prezesem K. B. oraz 2 pracownikami- byłymi pracownikami Aeroklubu.

15.01.2017 rok – pismo do ZSP nr 3 od Aeroklubu o zmianę zasad ubezpieczenia sprzętu w umowie- odpowiedź przychodzi z UM od V- ice prezydenta  – negatywna. Zarząd podejmuje decyzję o ubezpieczeniu tylko części sprzętu który jest wykorzystywany w szkoleniu lotniczym (1 motoszybowiec i 2 szybowce).

28.09.2017 rok – pismo do Prezydenta o nieuprawnionym prowadzeniu korespondencji lotniczej przez pracowników spółki- brak AFIS. Wpływa to negatywnie na bezpieczeństwo lotnicze.

04.10.2017 rok – protokół zwrotu infrastruktury do ZSP nr3 – protokół został spisany po zabraniu sprzętu, bez udziału przedstawiciela Aeroklubu. Mimo daty 4.10.2017 protokół został podpisany w lutym 2018 roku po monicie do V – ice prezydenta. Pracownikom Aeroklub podstawiono ten protokół do podpisania i nie zwrócili oni uwagi na datę napisaną w protokole.

19.12.2017 rok – umowa UM  z Panem P. Ś. (nr umowy 14/2017) o wykonanie przeglądu (w Mielcu) zabranego z Aeroklubu  sprzętu lotniczego z terminem wykonania 19-27.12.2017 rok (okres Świąt BN), na oświadczenie, że osoba wykonująca przegląd posiada wszystkie uprawnienia do wykonania przeglądu, w tym spadochronów. W tej umowie wykonujący nie musi posiadać stosownych certyfikatów obsługowych, które musiał posiadać  Aeroklub.

22.12.2017 rok – pismo z Aeroklubu do ULC o nieprzestrzeganiu przepisów lotniczych zagrażających bezpieczeństwu lotów przez zarządzającego lotniskiem Krosno, braku służby AFIS, zwierzynie na lotnisku itp.

16.01.2018 rok – pismo do Prezydenta z wymienieniem szykan stosowanych przez  podległych mu pracowników spółki w stosunku do członków Aeroklubu Podkarpackiego

16.01.2018 rok – pismo do spółki Lotnisko Krosno o ustaleniu zasad współpracy – odpowiedź negatywna z dnia 19.01.2018 („nie akceptowalna”).

26.01.2018, 26.02.2018 rok – aktualne zapisy w AIP VFR Polska:
– Jest wpisany główny użytkownik Aeroklub Podkarpacki
– Jest wpisana częstotliwość 122,400 MHz
– Jest wpisany znak wywoławczy Krosno Radio

09.04.2018 rok – pismo z ULC potwierdzające, że Aeroklub jest wpisany jako użytkownik lotniska Krosno w dokumentacji rejestracyjnej lotniska EPKR. Mimo tego zapisu w ULC, Aeroklub jest ciągle usuwany z AIP VFR.

18.04.2018 rok – pismo od Prezydenta o oddanie stacji paliw. Odpowiedź Zarządu negatywna. Mamy zwrócić stację bez gwarancji możliwości zabezpieczenia paliwa.

18.04.2018 roku – przedsądowe wezwanie do zapłaty za wykonanie obsługi technicznej zabranego sprzętu lotniczego (zerwanie umowy przez ZSP nr 3) na kwotę 40 231 zł. Umowę zrealizował P. Ś.  z Mielca.

07.05.2018 rok – spółka wysyła do ULC  nieprawdziwe zgłoszenie o łamaniu przepisów lotniczych (niekompletne, bez konkretnych danych, zarejestrowane 1024/2018). Aeroklub wysyła pisemne sprostowanie, które zostaje uwzględnione.

17.05.2018 rok – pismo z ULC LTL o usunięciu niezgodności przez zarządzającego lotniskiem EPKR (odpowiedź na pismo Aeroklubu do ULC o nieprawidłowościach z dnia 22.12.2017 roku), z podziękowaniem dla Aeroklubu za zwrócenie uwag o nieprawidłowościach.

09.06.2018 rok – zgłoszenie przez Aeroklub do ULC braku korespondencji w j. angielskim podczas przylotu grupy pilotów z Niemiec oraz wykonywanie skoków i lotów za wyciągarką w czasie lądowań.

15.06.2018 rok – pismo z Aeroklubu do PAŻP o skorygowanie błędnych wpisów w AIP, co może wpływać na operacyjne bezpieczeństwo lotnicze. Pismo było wynikiem braku zmiany zapisów w AIP VFR, oraz braku zmian zapisów w IO Lotniska Krosno.  W odpowiedzi,  ze spółki Lotnisko Krosno prezes K. B. wystosowała pisma do 2 departamentów ULC, oraz do Rektora Politechniki Rzeszowskiej  podważające autorytet osób z Aeroklubu, które to pismo podpisały. Sprawa oczekuje na finał w sądzie.

05.07.2018 rok – wewnętrzna kontrola prowadzonych operacji lotniczych (zgodnie z harmonogramem kontroli APDKP SL) stwierdziła naruszaniu bezpieczeństwa lotniczego przez instruktorów konsorcjum (A.M. sp. L.K.) Informacja przekazane do spółki lotnisko Krosno. Odpowiedź na pisemne uwagi od radcy prawnego była taka, że nie mamy prawa kontrolować operacji lotniczych na lotnisku.

13.08.2018 rok – pozew do sądu Aeroklubu od Gminy Krosno w celu zapłaty kosztów przygotowania sprzętu do sezonu 2018 roku- 40 231 zł. Sprawa w toku.

23.09.2018 rok – nadal nieaktualne zapisy w AIP VFR Polska:
– Dane w AIP – brak częstotliwości użytkownika – Aeroklubu Podkarpackiego
– Brak w AIP wymienionych użytkowników lotniska
– Nieaktualny znak wywoławczy i częstotliwość zarządzającego (119,550 MHz)

21.08.2018 rok – rozpoczęcie kontroli wysłanej przez Pana Prezydenta, która jest przedłużana  i trwa do dzisiaj, a zespół kontrolujący nie przedstawił właściwych dokumentów upoważniających do kontroli i zakresu kontroli. Udostępniamy wszystkie dokumenty dla dobra współpracy ale bez wzajemności. Kontrola wielokrotnie żąda wyjaśnień, które są głęboką ingerencją w stowarzyszenie.

Panie Prezydencie jesteśmy ostatnią organizacją lotniczą na lotnisku w Krośnie, która nadal prowadzi działalność. Trzy pozostałe przestały istnieć tj. LZN, CSMT, oraz WSK. Przywróciliśmy certyfikaty szkoleniowe  uzyskaliśmy certyfikat szkolenia mechaników, uzyskaliśmy certyfikat badań i napraw, oraz na dniach otrzymamy certyfikat na przewóz osób.

APELUJEMY zatem do Pana Prezydenta by zaczął Pan współpracować z Aeroklubem  a nie próbował go niszczyć. Aeroklub swoją tradycją i uznaniem w świecie lotniczym przynosi miastu sławę. Wykorzystuje Pan Zawody Balonowe do reklamy miasta a przecież to Aeroklub bez Pana udziału rozpoczął tą imprezę.

Jesteśmy jednym z największych Aeroklubów w Polsce, który prowadzi szkolenie w tak dużym zakresie.
 
Prosimy zatem o wzięcie przykładu z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie i nawiązanie współpracy by nie niszczył Pan dorobku i tradycji organizacji, którą może się Pan szczycić.


Przeczytaj również:
Oświadczenie Prezydenta Miasta Krosna dot. apelu członków Aeroklubu Podkarpackiego

Źródło: Aeroklub Podkarpacki
comments powered by Disqus