Porozumienie Aeroklubu Podhalańskiego z Powiatem Tarnowskim

Aeroklub Podhalański

W dniu 17 lutego 2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie miała miejsce uroczystość podpisania porozumienia pomiędzy Starostwem Tarnowskim i Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku a Aeroklubem Podhalańskim. Porozumienie dotyczy wzajemnej współpracy w zakresie utworzenia, a następnie realizacji programu edukacyjnego w klasie o specjalności lotniczej, tworzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku koło Tarnowa

Pod porozumieniem swoje podpisy złożyli:

  • Pan Mieczysław Kras - Starosta Tarnowski

  • Pan Wiesław Wójcik - Dyrektor Zespołu Szkół w Gromniku

  • Pan Andrzej Sarata - Prezes Aeroklubu Podhalańskiego.

W uroczystości uczestniczyli również :

  • Pan Mirosław Banach - wicestarosta Tarnowski

  • Pan dr hab. Edmund Juśko - dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Tarnowie,

  • a ze strony Aeroklubu Podhalańskiego Panowie Roman Matyjewicz i Mieczysław Dziadowicz.

Porozumienie podpisane zostało w obecności przedstawicieli prasy, radia i telewizji, i bardzo prędko przerodziło się w konferencję prasową, w czasie której osoby reprezentujące strony porozumienia odpowiadały na szereg pytań zadawanych przez dziennikarzy.

Miło było słyszeć zapewnienia Pana Starosty o daleko idącej pomocy w realizacji tego przedsięwzięcia, w tym również dla Aeroklubu Podhalańskiego.

Poniżej podpisana umowa:

Źródło: Aeroklub Podhalański
comments powered by Disqus