Przejdź do treści
Szybowce na niebie (fot. zawody.lisie.pl)
Źródło artykułu

Szybowcowe Mistrzostwa Polski w Lisich Kątach

Aeroklub Nadwiślański zaprasza pilotów do udziału w czterdziestej szóstej edycji Szybowcowych Mistrzostw Polski w klasie Otwartej oraz Ogólnopolskich Zawodów Szybowcowych w klasie Klub A, które odbędą się w dniach 3.06. – 13.06.2021 r. w Lisich Kątach. Trwa rejestracja zawodników.

Zawody w Lisich Kątach to już tradycja kontynuowana od wielu lat. Co roku zjawiają się znani nie tylko w Polsce i za granicą zawodnicy ale również młodzi adepci sportów lotniczych. Z roku na rok organizatorzy goszczą coraz liczniejsze grono i starają się o jak najwyższe standardy rozgrywania zawodów. Stale rozwijająca się infrastruktura lotniska, czyni te wydarzenia coraz bezpieczniejszymi i przyjaźniejszymi również dla rodzin i przyjaciół uczestników.

Zawodnicy musząposiadać ważną w sezonie 2021 Licencję Sportową FAI, a także licencję pilota szybowcowego i orzeczenie lotniczo – lekarskie z ważnością, co najmniej do 13.06.2021 r. Organizatorzy określili wymagania wyszkoleniowe dla zawodników startujących w OZS w klasie Klub A – 150 godz. nalotu samodzielnego i 3000 km przelotów.

Organizatorzy określili również wymagania aktualnego treningu (dotyczy tylko Szybowcowych Mistrzostw Polski). Zawodnik SMP musi wykazać posiadanie aktualnego treningu szybowcowego:
a) pilot posiadający łączny nalot na szybowcach mniejszy niż 500 godz. musi wykonać w roku rozgrywania zawodów przed ich rozpoczęciem co najmniej 5 lotów na szybowcach, w czasie co najmniej 10 godzin.
b) pilot posiadający w poprzednim roku nalot na szybowcach mniejszy niż 50 godz. musi wykonać w roku rozgrywania zawodów przed ich rozpoczęciem co najmniej 5 lotów na szybowcach, w czasie co najmniej 10 godzin.

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest przysłanie do dnia 31.05.2021 r. (z zastrzeżeniem punktu 9 pisma organizacyjnego) zgłoszenia elektronicznego na stronie www.smp.lisie.pl

Maksymalna ilość zawodników – (SMP w klasie Otwartej – 30 szybowców i OZS w klasie Klub A – 40 szybowców) – łącznie 70 szybowców.

Na stronie internetowej zawodów od dnia 16 kwietnia 2021 publikowana będzie uaktualniana (nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie) lista zawodników zakwalifikowanych do startu w zawodach.

Wcześniej, w dniach 2–3.06.2021 r. odbędzie sie trening zawodników.

Szybowce laminatowe będą parkowane na powietrzu, szybowce drewniane w hangarze szybowcowym. Wymagany jest sprzęt do kotwiczenia gwarantujący pewne kotwiczenie szybowca w czterech punktach.

Więcej informacji w Piśmie organizacyjnym oraz na stronie: www.smp.lisie.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony