11-ste obchody Dni Pamięci Wielkich Polaków

11-ste obchody Dni Pamięci Wielkich Polaków

Już po raz 11-ty odbędzie się uroczystość poświęcona pamięci Wielkich Polaków – Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Jak co roku wierni spotkają się w Stoczku Klasztornym oraz na lotnisku Kętrzyn Wilamowo.

Uroczystości odbędą się dnia 7 października w stoczkowskiej Bazylice oraz 8 października na lotnisku Wilamowo k. Kętrzyna. Obchody przypadają w rocznicę uwięzienia Prymasa Tysiąclecia w stoczkowskim Klasztorze (12 X 1953) i przewiezienia go do kolejnego miejsca internowania z lotniska Wilamowo (6 X 1954). W tym roku obchodzona jest 110. rocznica urodzin i 30. rocznica śmierci Sługi Bożego kard. Wyszyńskiego. Obchody te są dobrą okazją dla nas wszystkich, by przypomnieć postać i nauczanie Prymasa Tysiąclecia.

Uroczysta Msza Święta w Stoczku Klasztornym odbędzie się z udziałem władz kościelnych i państwowych, podczas której wierni modlić się będą o rychłą beatyfikację Sługi Bożego – Kard. Stefana Wyszyńskiego. Następnie zebrani będą mogli posłuchać Programu słowno – muzycznego o Prymasie Tysiąclecia w wykonaniu uczniów ze szkoły Podstawowej w Białymstoku. Następnie nastąpi przejście do Kalwarii Prymasa w ogrodzie, zapalenie symbolicznego lampionu oraz poczęstunek dla wszystkich gości, młodzieży i dzieci (w klasztornym refektarzu oraz w sali domu pielgrzyma).

Sobota (9 października) to spotkanie mieszkańców regionu na lotnisku Wilamowo, koło Kętrzyna. Uroczystości rozpoczną się Apelem Pamięci wybitnych Polaków – Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Kompanie honorowe oraz poczty sztandarowe zbiorą się przy obeliskach, by złożyć kwiaty. Następnie nastąpi przegrupowanie kompanii honorowych i publiczności do hangaru lotniczego. W tym dniu hangar posłuży jako miejsce spotkania mieszkańców, by uczestniczyć w okolicznościowym występie Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku. Około godziny 14.00 odbędzie się Liturgia Słowa oraz koncert orkiestry wojskowej z pokazem musztry paradnej.

Uroczystości zostaną zakończone wspólnym posiłkiem z kuchni wojskowej oraz spotkaniem harcerzy przy ognisku.

W uroczystościach wezmą udział organizacje kombatanckie, młodzież szkolna, mieszkańcy regionu, harcerze, kompanie honorowe jednostek wojskowych, reprezentanci władz państwowych i samorządowych oraz dostojnicy kościelni różnych wyznań.

Ponadto w hangarze na lotnisku Wilamowo będzie można podziwiać, specjalnie przygotowaną na tę uroczystość, wystawę fotograficzną. Zostanie ona w pełni poświęcona wyjątkowym osobom: Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu i Janowi Pawłowi II.

„Dzień Pamięci” służy utrwaleniu pamięci o Wielkich Polakach oraz ich zasług dla ojczyzny. Jednocześnie jest to forma promocji postaw patriotycznych i obywatelskich.

Sama uroczystość została zainspirowana wydarzeniami z dnia 6 października 1954 r., kiedy to kard. Wyszyński został transportowany drogą lotniczą z miejsca internowania (Stoczka Warmińskiego) do Prudnika Śląskiego z lotniska Kętrzyn Wilamowo.

Organizatorem „Dni Pamięci…” na lotnisku Kętrzyn Wilamowo jest Stanisław Tołwiński, prezes Aeroklubu Krainy Jezior.

Więcej informacji - tutaj

Zobacz również:
"W hołdzie wybitnym Polakom" - List Otwarty prezesa AKJ Stanisława Tołwińskiego
 Zdjęcia z uroczystości poprzednich lat

Źródło: Aeroklub Krainy Jezior
comments powered by Disqus

Komentarze

Cenna wiadomość. Zwłaszcza, że z niej wynika, że wieloletni zdeklarowany komuch się jednak nawrócił i na swoim lotnisku czci pamięć tych Wielkich Polaków. Ale może być i tak, że owo nawrócenie jest tylko pozorne, aby tylko na niekwestionowanych Autorytetach ,,wielce'' szanowny kolega, kolegi od moskiewskiej pożyczki mógł dalej trzepać kasę. Jak trzeba, to i diabły się w ornaty ubiorą, a na Anioł Pański ogonami zaczną dzwonić. A propo, coś tym razem cicho na temat corocznego składu ,,władzy lotniczej'', która u ,,szanownego organizatora'', zawdy bywać lubiła.....