Majówka Szybowcowa w Rudnikach

Szybowiec na niebie – widok z dołu (fot. aeroklub-czestochowa.org.pl)

Karkonoskie Stowarzyszenie Szybowcowe i Aeroklub Częstochowski zapraszają szybowników wraz z rodzinami na Majówkę Szybowcową, która odbędzie się w dniach 27 kwietnia – 05 maja 2019 r. na lotnisku w Rudnikach koło Częstochowy.

Celem Szybowcowej Majówki Rudniki 2019 jest organizacja czasu wolnego i dobra zabawa, integracja środowiska lotniczego, podnoszenie bezpieczeństwa latania, podniesienie kwalifikacji pilotów w zakresie latania przelotowego i akrobacyjnego, uzyskanie warunków do odznak FAI oraz trening w lataniu przelotowym.

Uczestnicy Obozu obowiązani są posiadać ważną licencję, badania lotnicze oraz inne dokumenty wymagane przepisamilotniczymi, których okres ważności jest nie krótszy niż do 5 maja 2019 r. Piloci przybyli z własnym sprzętem obowiązani są posiadać ważną polisę OC i NW oraz wymagane przepisami dokumenty. Piloci podpisują oświadczenie o przygotowaniu szybowca do lotów i posiadaniu kompletu wymaganych prawem i przepisami dokumentów.

Zgłoszenia uczestnictwa w Majówce Szybowcowej należy przesłać na adres: kssjezow@gmail.com
Wpisowe na cały obóz wynosi 150 zł.

Dyrektorem Obozu jest Piotr Borowik. Instruktorami podczas Majówki Szybowcowej będą Jacek Bogatko, Przemysław Bartczak, Marek Korneć, Robert Podlejski. O meteo i zestaw zadań zadba Przemysław Bartczak. Kierownikiem organizacyjnym jest Robert Lara.

Więcej informacji w Piśmie organizacyjnym oraz na stronie www.aeroklub-czestochowa.org.pl

Źródło: Aeroklub Częstochowski
comments powered by Disqus