Aeroklub Częstochowski: Wspomnienie o śp. Januszu Michorze

Janusz Michor (fot. Aeroklub Częstochowski)

Aeroklub Częstochowski przekazał smutną wiadomość. W dniu 18 lutego br odszedł od nas w wieku 93 lat najstarszy Senior Częstochowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Poniżej zamieszczamy wspomnienie lotników i seniorów częstochowskiego lotnictwa o Januszu Michorze.

Janusz Michor urodził się w 16.06.1926 r. w Poznaniu. Po wojnie w 1946 roku podjął pracę w Zakładach Metalowych Cegielski na różnych stanowiskach. Również w 1946 roku rozpoczął szkolenie szybowcowe w szkole szybowcowej w Rzadkowie na Pomorzu, które ukończył na szybowcu SG 38 w kategorii C oraz rozpoczął szkolenie samolotowe, którego już nie ukończył.

Z uwagi na posiadane wykształcenie w 1948 roku został powołany do wojska. Został skierowany do Technicznej Szkoły Lotniczej w Warszawie a po jej ukończeniu – do OSTWL w Zamościu. Po zakończeniu nauki w stopniu porucznika lotnictwa w latach 1952-1955 został zastępcą komendanta ds. technicznych w Centrum Wyszkolenia Lotniczego we Wrocławiu. Z uwagi na odprężenie polityczne po zakończeniu wojny w Korei nastąpiło przegrupowanie wojskowych do służb cywilnych i Janusz Michor został skierowany do pracy poza wojskiem.

W latach 1955-1958 został komendantem Szkoły Szybowcowej w Ligotce Dolnej na Opolszczyźnie. Od 1959 roku piastował stanowiska zastępcy kierownika aeroklubu ds. technicznych w kolejnych Aeroklubach: Olsztyńskim, Śląskim i od 1963 r w Częstochowskim. W międzyczasie z uwagi na uzupełnienie wykształcenia uzyskał awans na kapitana lotnictwa wojskowego w rezerwie.

W 1971 roku został powołany na zastępcę komendanta ds technicznych w Centrum Szkolenia Szybowcowego w Lesznie Wielkopolskim. Piszący te słowa miał przyjemność spotkać wtedy się z Nim podczas zdawania egzaminu na licencje szybowcową.
W 1977 roku Janusz Michor przechodzi na emeryturę wojskową i otrzymuje awans na stopień majora rezerwy.
W 1979 roku Janusz powrócił do Aeroklubu Częstochowskiego, gdzie pełnił funkcję szefa technicznego do 1986 roku, tj do czasu przejścia na emeryturę cywilną.

Był tradycyjnie wojskowym, perfekcyjnym, obowiązkowym szefem podległych służb w swoim zakresie, doskonale wypełniał obowiązki, zawsze na nim można było polegać. Jednocześnie potrafił być koleżeńskim, zawsze przyjaznym, uśmiechniętym, niekonfliktowym człowiekiem lubianym przez otoczenie i współpracowników.

Poza pracą zawodową Janusz miał pasję – było to wędkarstwo, któremu poświęcał cały wolny czas. Od 1968 roku był społecznym wiceprezesem i prezesem koła wędkarskiego Częstochowa Miasto, był także członkiem Zarządu Okręgu PZW Częstochowa. W 1991 roku zostaje honorowym członkiem PZW za wybitne zasługi dla wędkarstwa polskiego.

W okresie swojej służby wojskowej i pracy cywilnej otrzymał wiele odznaczeń m.in. Krzyże Zasługi – brązowy, srebrny i złoty, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą odznakę Zasłużony działacz Lotnictwa Sportowego, Złotą odznakę Za Zasługi dla Aeroklubu Częstochowskiego, Złotą Odznakę PZW z wieńcami, srebrną odznakę Za Zasługi dla Ochrony Środowiska, przyznaną przez Ministerstwo Ochrony Środowiska.

W 1993 roku z powodu poważnej choroby rezygnuje z dalszej aktywnej pracy społecznej. W 2001 roku został członkiem Częstochowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, był nim do ostatnich swoich dni.

cześć jego pamięci
lotnicy i seniorzy częstochowskiego lotnictwa

Źródło: Aeroklub Częstochowski
comments powered by Disqus