FAA opublikowała 20-letnią prognozę dla lotnictwa

FAA

Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) opublikowała prognozę, która jest kompleksową analizą obecnych i przyszłych trendów w transporcie lotniczym na lata fiskalne 2012-2033. Raport zawiera szczegółowe omówienie poszczególnych aspektów lotnictwa, w tym liczby lotów komercyjnych i pasażerów linii lotniczych, wielkości floty samolotów, a także potencjału lotnictwa ogólnego.

Dzięki prognozie Agencja próbuje ustalić, jak najlepiej wykorzystać zasoby pracownicze, a dla społeczności lotniczej dokument może posłużyć do planowania i realizacji inwestycji. Według FAA, w momencie gdy gospodarka wyjdzie z "najbardziej poważnego spowolnienia gospodarczego w swojej najnowszej historii", to sektor lotniczy będzie w dłuższym okresie będzie się rozwijał. Generalnie, popyt na lotnictwo jest napędzany przez działalność gospodarczą.

Obecna prognoza przewiduje wzrost przewozów pasażerskich w USA w ciągu najbliższych 20 lat średnio o 2,2 procent rocznie, natomiast zeszłoroczna zakładała wzrost o 2,6 procent rocznie. Po kolejnym okresie zastoju zanotowanego w 2012 r., wzrost dla gospodarki USA w ciągu najbliższych pięciu lat będzie nieco wyższy niż założenia na kolejne lata.

Chociaż powolny wzrost gospodarki USA i recesja w Europie spowodowały spadek perspektyw dla lotnictwa ogólnego, to długoterminowe prognozy pozostają korzystne. FAA twierdzi, iż w dłuższym okresie czasu spodziewa się zwiększenia zapotrzebowania na usługi lotnictwa biznesowego, co ma być związane z rosnącą gospodarką USA, jak również podobnymi trendami obserwowanymi na całym świecie. Zwiększony popyt ma zwłaszcza być odczuwalny w sektorze odrzutowców biznesowych, konstrukcji turbośmigłowych, jak i śmigłowców o napędzie turbinowym. Ponieważ rośnie ilość statków powietrznych, będzie również wzrastała liczba godzin wylatanych przez konstrukcje GA - średnio 1,5 procent rocznie do 2033 r.

Pełny raport dostępny jest tutaj

Źródło: aero-news.net
comments powered by Disqus