Nowy dowódca 8. Bazy Lotnictwa Transportowego

Nowy dowódca 8. Bazy Lotnictwa Transportowego

Na balickim lotnisku, przed hangarem odbyła się uroczysta zbiórka 8. Bazy Lotnictwa Transportowego z okazji przekazania dowodzenia bazą.

W obecności dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, płk pil. Mirosława Jemielniaka z dniem 12 maja 2014 roku obowiązki dowódcy bazy przejął płk pil. Krzysztof Cur.

W uroczystości uczestniczyli dowódcy zaprzyjaźnionych jednostek i instytucji wojskowych, cywilnych i społecznych. Najważniejszym punktem było przekazanie sztandaru i podpisanie protokołu przekazania, po  którym obaj oficerowie złożyli meldunek Dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego o zdaniu i przyjęciu obowiązków Dowódcy 8. Bazy Lotnictwa Transportowego. Imprezę uświetniła pokazem musztry paradnej krakowska Orkiestra Wojskowa.

„Konsekwentna praca przynosi zawsze dobre rezultaty. Praca w lotnictwie jest pracą ciągłą. Mam świadomość, że wiele wyzwań jeszcze przed nami. Taki dzień jak dzisiaj, dla Dowódcy zdającego obowiązki to dobry moment na podsumowanie co zostało zrealizowane a dla Dowódcy obejmującego obowiązki rozpoczęcie planowania dla kolejnych zadań”… Tymi słowami płk Cur przemawiał w swoim wystąpieniu. 

Uroczystą zbiórkę zakończyła defilada pododdziałów po której odbyło się pożegnalne spotkanie w hangarze.

Dotychczasowy dowódca, płk Łazarczyk wyznaczony został na stanowisko w Centrum Operacji Powietrznych w Warszawie. 8. Bazą Lotnictwa Transportowego dowodził od sierpnia 2010 roku. Pod jego dowództwem w bazie zostało wprowadzonych wiele zmian. Zmieniły się procedury i przepisy lotnicze, które musiały zostać dostosowane do specyficznego lotnictwa jakim jest lotnictwo transportowe. W tej chwili baza posiada najnowocześniejszą i najmłodszą flotę powietrzną w Siłach Powietrznych, jesteśmy też największym na świecie  użytkownikiem  samolotów CASA C295M. W 8. BLTr służy ich 16. Na zasłużoną emeryturę odeszły samoloty An-2, a w ich miejsce przyjęliśmy 8 samolotów produkcji krajowej tj. M28B/PT w wersji „Glass Cockpit”. Rozpoczęło się również wiele inwestycji w infrastrukturze bazy, min. budowa nowej płaszczyzny postoju samolotów, nowego hangaru czy budynku i symulatora samolotu CASA C295. To tylko kilka najważniejszych przedsięwzięć, które zostały zainicjowane przez płk Łazarczyka. 

  płk mgr inż. pil Krzysztof CUR

Urodził się 11- go marca 1966r. w Lublinie.

Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Dowodził między innymi:

 - Kluczem Lotniczym  23 Lotniczej Eskadry Szkolnej w Dęblinie;

 - Grupą Działań Lotniczych 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie;

 - Eskadrą Lotniczą 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego w Warszawie.

Wykonuje loty na samolotach : M-28B/PT; C-295M CASA.

Posiada łączny nalot: 3600 godzin.

Chwile wolne od służby spędza z rodziną, poświęcając się swoim zainteresowaniom: pływaniu, narciarstwu, turystyce.

WYKSZTAŁCENIE:           

  • 2007-2008  Air Command and Staff College – Uniwersytet Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, Studia Dowódczo-Sztabowe, Maxwell, Alabama USA; 
  • 2004-2005  Studia podyplomowe; Akademia Obrony Narodowej, Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej, kierunek: Zarządzanie Lotnictwem;
  • 1999-2000  Studia podyplomowe; Politechnika Lubelska, Polsko-Amerykański Instytut Edukacji Menedżerskiej Fundacji OIC Poland Wydział  Zarządzania i Podstaw Techniki, kierunek: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi; 
  • 1997- 1999 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: Pedagogika i psychologia – uzyskany tytuł: magister pedagogiki;
  • 1985 - 1989 Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza, kierunek: Pilot samolotów odrzutowych  - uzyskany tytuł: inżynier.

STANOWISKA SŁUŻBOWE;

1987-2014 -  Wykonywanie lotów na samolotach: Zlin-42, Cessna-150, PZL-130 Orlik, TS-11 Iskra, An-2, M-28B/PT; C-295M CASA.

2014 -  Szef Oddziału Lotnictwa Zabezpieczającego – Dowództwo Generalne RSZ, Warszawa;

2012 -2014 -  Szef Oddziału Użytkowania i Prób w Locie Statków Powietrznych – Instruktor Pilot – Dowództwo Sił Powietrznych, Warszawa;

2012 - Starszy Specjalista – Instruktor Pilot - Dowództwo Sił Powietrznych, Warszawa;

2011-2012 - Dowódca Eskadry Lotniczej - 36. splt, Warszawa;

2010-2011 - Dowódca Grupy Działań Lotniczych -  8. Baza Lotnictwa Transportowego, Kraków - Balice;

2009-2010 - Szef Wydziału Szkolenia Lotniczego, Dowództwo 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, Powidz;

2008-2009 - Szef Szkolenia-Instruktor Pilot, Dowództwo 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, Powidz;

2006-2007 - Specjalista-Instruktor Pilot, Wydział Szkolenia Lotniczego Komenda  WSOSP, Dęblin;

2003-2005 - Starszy Instruktor Sekcji Szkolenia Lotniczego, 1.OSzL, Dęblin; 

1998-2002 - Starszy Inspektor Bezpieczeństwa Lotów, 23 lesz (lotnicza eskadra szkolna), Dęblin;

1992-1998 - Dowódca klucza lotniczego, 23 lesz, Dęblin;

1990-1992 - Pilot instruktor, 58 lpsz, 23 lesz, Dęblin. 

Źródło: 8 Baza Lotnicza
comments powered by Disqus