Przejdź do treści
Źródło artykułu

8 Baza Lotnicza na pomoc powodzianom

Już drugi raz w tym roku (pierwszy w okresie zimy) żołnierze 8 Bazy Lotniczej ruszyli na pomoc ludności dotkniętej klęską żywiołową. Wydzielony pododdział pod dowództwem kpt. Stanisława Gałana został skierowany do miejscowości Śliwaków (niedaleko Częstochowy) by czynnie zapobiegać skutkom powodzi.

Współdziałając z jednostkami Straży Pożarnej i miejscową ludnością żołnierze przygotowywali worki z piaskiem i umacniali pobrzeża dróg by zapobiec powiększaniu się rozlewisk. Dzięki ich wysiłkowi uratowano przed zalaniem szereg domostw.

Sprawność działania, zaangażowanie w pracy ( część żołnierzy sama zwracała się z prośbami o skierowanie ich do akcji) zasługuje na uznanie i pokazanie ich wysiłku.
 

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony