Zakończenie szkolenia załóg samolotu CASA C-295M na symulatorze lotów

Szkolenia załóg samolotu CASA C-295M na symulatorze lotów (fot. kpt. M.Nojek)

W 8. Bazie Lotnictwa Transportowego zakończył się pierwszy cykl szkolenia symulatorowego wszystkich załóg wykonujących loty samolotem CASA C-295M.

Szkolenie symulatorowe trwało od 12 grudnia 2017 roku a ostatnia załoga odbyła szkolenie w dniu 27 kwietnia br. Szkolenie prowadzili, nadzorowali i oceniali instruktorzy pracujący w 8. BLTr.

Obejmowało ono praktyczne działanie i współpracę załóg w sytuacjach awaryjnych występujących podczas lotów. Symulowane były sytuacje awaryjne dotyczące głównie niesprawności silników, niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz awarii poszczególnych instalacji i systemów samolotu.

Następny cykl szkolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, planowany jest we wrześniu 2018 roku.

W najbliższym okresie na symulatorze lotów samolotu CASA C-295M (Full Flight Simulator) rozpocznie się szkolenie oraz trening w lotach z wykorzystaniem NVG (Night Vision Goggles) oraz lotów tatktycznych (mała wysokość). Planowane także jest szkolenie nowych pilotów zakwalifikowanych do latania na tym typie samolotu.

kpt. M.Nojek

Źródło: 8. Baza Lotnictwa Transportowego
comments powered by Disqus