Przejdź do treści
Pokaz działania pododdziału 8. BLTr (fot. kpt. Maciej Nojek)
Źródło artykułu

Pokaz działania pododdziału 8. BLTr

Żołnierze Komendy Obsługi Lotniska Wrocław pokazali swój profesjonalizm. W warunkach pozorowanego ataku sił przeciwnika zaprezentowali taktyczny załadunek statku powietrznego na lotnisku operacyjnym.

W krakowskich warsztatach "OPERATOR - 15", kierowanych przez  Szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych P3/P7 gen. bryg. Krzysztofa Motackiego uczestniczyło ok. 140 osób reprezentujących  piony operacyjne zarządów SG WP, wojewódzkich sztabów wojskowych, Dowództwa Generalnego RSZ, Dowództwa Operacyjnego RSZ, oraz innych komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej. Celem warsztatów była m. in. wymiana doświadczeń i poglądów dotyczących niezbędnych zdolności operacyjnych SZ RP do przeciwstawienia się możliwym zagrożeniom dla bezpieczeństwa państwa oraz ustalenie jednolitej interpretacji wybranych zagadnień z problematyki operacyjnej i szkoleniowej SZ RP.

Oprócz zajęć szkoleniowych, uczestniczy warsztatów zwiedzili Muzeum Lotnictwa w Krakowie, zostali zapoznani z obiektami, organizacją  szkolenia oraz  zadaniami 8. Bazy Lotnictwa Transportowego i 1. Regionalnego  Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania.

Najciekawszym przedsięwzięciem był pokaz działania żołnierzy Komendy Obsługi Lotniska Wrocław (KOL). Pięcioletni okres wzmożonych treningów i szkoleń nie poszedł na marne. Doświadczenie zdobyte w kraju oraz w misjach poza jego granicami, zaowocowało w czasie pokazów. Żołnierze zaprezentowali taktyczny załadunek statku powietrznego na lotnisku operacyjnym. Wzorowo przygotowano cargo do wylotu, sporządzono dokumentację wylotową, wyznaczono strefy ześrodkowania i załadunku, działano w warunkach pozorowanego ataku sił przeciwnika.

Żołnierze KOL zamiennie wykonywali swoje zadania, raz pełniąc funkcje ochronne innym razem paletyzując cargo do wylotu. Dla dodania autentyczności w czasie ćwiczenia żołnierze KOL użyli środków pozoracji pola walki.

Pododdział ten został wyszkolony do działania na każdym lotnisku w kraju oraz poza jego granicami, w każdych warunkach atmosferycznych, pełniąc funkcję jedynego w Siłach Zbrojnych RP Zespołu Operacji Lotniskowych (Aerial Port Squadron). Żołnierze zyskali duże uznanie wśród przełożonych oraz obserwatorów ćwiczenia.

Więcej zdjęć na stronie: www.http:8bltr.wp.mil.pl

kpt. Maciej Nojek

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony