Nowy hangar do obsługi samolotów w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego

CASA C-295M przed nowym hangarem do obsługi samolotów w 8.BLTr (fot. kpt. Maciej Nojek)

W 8. Bazie Lotnictwa Transportowego znacząco wzrośnie tempo wykonywanych prac obsługowych na użytkowanych samolotach.

Wszystko za sprawą oddanego do eksploatacji nowego budynku hali napraw wraz z zapleczem magazynowym oraz płaszczyzną przedhangarową.

Rozpoczęcie inwestycji i przekazanie terenu budowy nastąpiło 11.08.2016 r. a zakończenie i oddanie obiektów do eksploatacji odbyło się 25.03.2020 r. Tego właśnie dnia inwestor – 12. Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie z wykonawcą firmą AMW SINEVIA Sp. z o.o. przy udziale Zarządcy – Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie, dokonał odbioru końcowego robót budowlanych i przekazał do eksploatacji 8.Bazie Lotnictwa Transportowego zadanie inwestycyjne "Dobudowa do istniejącego hangaru obsługi samolotów CASA obiektu hali napraw wraz z wybudowaniem płaszczyzny przyhangarowej".

Hala przeznaczona jest do wykonywania napraw i obsług eksploatowanych statków powietrznych oraz do przechowywania sprzętu lotniczego.


(fot. kpt. Maciej Nojek)

Dzięki dobudowanej płaszczyźnie możliwe jest m.in. holowanie statków powietrznych z hali napraw na płaszczyzny postoju samolotów. Dobudowana płaszczyzna przedhangarowa łączy również halę napraw z istniejącym hangarem obsługi samolotów i z płaszczyzną postoju statków powietrznych PPS-3. Inwestycja jest wyposażona w najnowocześniejsze technologie kontroli dostępu i ochrony budynku.

Po oddaniu do użytku nowego hangaru 8. Baza Lotnictwa Transportowego ma możliwość wykonywania prac na dwukrotnie większej ilości samolotów niż miało to miejsce do tej pory.


(fot. kpt. Maciej Nojek)

Po przyjęciu nowego hangaru Grupa Obsługi Technicznej ma możliwość jednoczesnego wykonywania prac (bieżących, okresowych i usprawnień) na 4 samolotach CASA C-295M i 4 M-28B/PT/GC w warunkach hangarowych. Dotychczas jednocześnie można było pracować na 2 samolotach CASA C-295M i 2 samolotach M-28B/PT/GC. Obecnie bieżące usprawnianie samolotów będzie się odbywało w nowym hangarze, nie zakłócając prac okresowych wykonywanych przez eskadrę techniczną.

Źródło: 8. Baza Lotnictwa Transportowego
comments powered by Disqus