Rozformowanie 1. Ośrodka Szkolenia Lotniczego oraz 6. Bazy Lotniczej w Dęblinie

1. Ośrodek Szkolenia Lotniczego  w Dęblinie
Uroczysta zbiórka z okazji rozformowania 1. Ośrodka Szkolenia Lotniczego oraz 6. Bazy Lotniczej odbyła się w dniu 14 grudnia 2010 roku o godz. 12.00 na placu przed Pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt

Żołnierze 1. Ośrodka Szkolenia Lotniczego oraz 6. Bazy Lotniczej uroczyście pożegnali swoje sztandary. Wydarzenie to było również okazją do podziękowania żołnierzom i pracownikom wojska z rozformowywanych jednostek za ich zaangażowanie i poświęcenie w służbie. Uroczystości na placu przed pomnikiem "Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt", poprzedziła Msza Święta w Kościele Garnizonowym pod wezwaniem Matki Boskiej Loretańskiej, którą odprawił ks. prał. dr płk Tadeusz BIENIEK.

W uroczystościach wzięli udział m.in. pełniący obowiązki Dowódcy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego płk dypl. pil. Lesław DUBAJ, ostatni Dowódca 6. Bazy Lotniczej płk nawig. mgr inż. Bogumił ZNOJEK oraz 1. Ośrodka Szkolenia Lotniczego ppłk dypl. pil. Roman MENDREK, Dowódca 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego płk pil. dr inż. Waldemar GOŁĘBIOWSKI, Zastępca Rektora WSOSP płk pil. dr Marek BYLINKA, Burmistrz Miasta Dęblin Stanisław WŁODARCZYK, przedstawiciele Policji, byli i obecni żołnierze oraz pracownicy 1. Ośrodka Szkolenia Lotniczego oraz 6. Bazy Lotniczej, żołnierze z jednostek Garnizonu Dęblin, organizacje kombatanckie oraz mieszkańcy Dęblina.

Uroczystość na placu przed pomnikiem "Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt" rozpoczęła się od złożenia przez dowódcę uroczystości ppłk mgr inż. Zbigniewa ŚREDNICKIEGO meldunku o gotowości pododdziałów do uroczystości, pełniącemu obowiązki Dowódcy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego płk dypl. pil. Lesławowi DUBAJOWI. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego odczytano rozkaz o rozformowaniu 1. Ośrodka Szkolenia Lotniczego oraz 6. Bazy Lotniczej. Zgodnie z wojskową tradycją ze swoimi sztandarami pożegnały się delegacje żołnierzy 6. Bazy Lotniczej i 1. Ośrodka Szkolenia Lotniczego oraz Dowódcy 6. Bazy Lotniczej płk nawig. mgr inż. Bogumił ZNOJEK oraz 1. Ośrodka Szkolenia Lotniczego ppłk dypl. pil. Roman MENDREK. Sztandar 1. Ośrodka Szkolenia Lotniczego z rąk ppłk dypl. pil. Romana MENDRKA przyjął Dowódca 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego płk pil. dr inż. Waldemar GOŁĘBIOWSKI. W swoich przemówieniach Dowódcy 6. Bazy Lotniczej płk nawig. mgr inż. Bogumił ZNOJEK oraz 1. Ośrodka Szkolenia Lotniczego ppłk dypl. pil. Roman MENDREK przedstawili krótką historię podległych sobie jednostek i ich sztandarów, podziękowali swoim podwładnym za dotychczasową służbę oraz życzyli sukcesów w nowej 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego, w której dalej będą pełnić służbę.

Jednym z ostatnich akcentów uroczystości było złożenie wieńców przed „Pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt”. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów.

Rozformowanie 6. Bazy Lotniczej oraz 1. Ośrodka Szkolenia Lotniczego jest efektem zmian organizacyjnych w 4. Skrzydle Lotnictwa Szkolnego. Zadania rozformowanych jednostek oraz służących w nich żołnierzy przejmie nowo powstała 41. Baza Lotnictwa Szkolnego. Dowódcą nowej 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego jest płk pil. dr inż. Waldemar GOŁĘBIOWSKI.

kpt. Grzegorz Grabarczuk

Oficer prasowy 4. SLSz
Źródło: 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego
comments powered by Disqus