Pożegnanie z 4. Skrzydłem Lotnictwa Szkolnego

4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego

Płk pil. dr inż. Waldemar Gołębiowski, dotychczasowy Zastępca Dowódcy 4. SLSz. objął 1 lipca 2010r. stanowisko Dowódcy 41. BLSz. Na stanowisko Zastępcy Dowódcy 4. SLSz został wyznaczony płk pil dypl. Lesław Dubaj.

Uroczystość przekazania obowiązków w 4. SLSz odbyła się w dniu 21.09.2010 r. w Sali Tradycji WSOSP.

W trakcie uroczystości przekazania obowiązków Zastępcy Dowódcy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, odbyło się również pożegnanie dotychczasowego Szefa Wydziału Planowania Logistycznego 4. SLSz ppłk dypl. Waldemara CYRANA, który z dniem 15 września objął stanowisko Zastępcy Dowódcy 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego.

W uroczystości, która odbyła się w Sali Tradycji WSOSP uczestniczyli Dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego gen. bryg. pil. Tomasz DREWNIAK, Szef Sztabu 4. SLSz – płk dypl. nawig. Marek RAK, Szef Szkolenia 4. SLSz – płk dypl. pil. Jerzy CHOJNOWSKI, Dowódcy jednostek wchodzących w skład 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego oraz kierownicza kadra i pracownicy 4. SLSz.

Dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego gen. bryg. pil. Tomasz DREWNIAK w kilku słowach przedstawił przebieg służby płk pil. dr inż. Waldemara GOŁĘBIOWSKIEGO, płk dypl. pil. Lesława DUBAJA oraz ppłk dypl. Waldemara CYRANA. Następnie podziękował za sprawne i odpowiedzialne dowodzenie na dotychczas zajmowanych stanowiskach oraz życzył sukcesów w wypełnieniu nowych, trudnych i odpowiedzialnych obowiązków.

Po wystąpieniu Dowódcy 4. SLSz głos zabrali płk pil. dr inż. Waldemar GOŁĘBIOWSKI, płk dypl. pil. Lesław DUBAJ oraz ppłk dypl. Waldemar CYRAN, którzy wygłosili krótkie przemówienia.

Na zakończenie uroczystości płk pil. dr inż. Waldemar GOŁĘBIOWSKI, płk dypl. pil. Lesław DUBAJ oraz ppłk dypl. Waldemar CYRAN dokonali pamiątkowego wpisu do Księgi Pamiątkowej 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego.

kpt. Grzegorz GRABARCZUK
Oficer prasowy 4. SLSz


Źródło: 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego
comments powered by Disqus