Nowe jednostki w 4. Skrzydle Lotnictwa Szkolnego

Nowe jednostki w 4. Skrzydle Lotnictwa Szkolnego, fot. Mirosław C. Wójtowicz

Wykonując decyzję ministra obrony związaną z reformą systemu dowodzenia i kierowania wojskiem Dowódca Sił Powietrznych przekazał z dniem 1 listopada w podporządkowanie 4. SLSz dwie nowe jednostki wojskowe.

Generał broni pilot Lech Majewski podpisał z generałem brygady pilotem Marianem Jeleniewskim, dowódcą 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego protokół o przekazaniu w podporządkowanie 4. SLSz zakopiańskiego Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego i Krzesińskiego Ośrodka Szkolenia Wysokościowo-Ratowniczego i Spadochronowego. 

Uroczystość odbyła się w Sali Tradycji DSP, uświetnili ją grając na żywo „Marsz Lotników” muzycy Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych.

Zwracając się do zebranych generał Majewski, wspomniał o tradycjach WOSzK i OSWRiS oraz życzył personelowi tych jednostek sukcesów, a spadochroniarzom zwycięstw w wszelkiej rangi mistrzostwach. Dowódca Sił Powietrznych podkreślił także, że „Choć uroczystość przekazania jednostek nowym przełożonym wnosi trochę smutku, powinniśmy się cieszyć, bo uczestniczymy w tworzeniu nowych struktur, które będą efektywniejsze, a nasi koledzy zyskują szanse rozwoju”.

Korzystając z okazji dowódca Sił Powietrznych – w uznaniu wyników służbowych, przejawianej inicjatywy oraz dużego zaangażowania zawodowego wyróżnił podpułkownika Wojciecha Polczyka i podpułkownika Dariusza Jaraszka pamiątkowymi ryngrafami.  

Podczas uroczystości Dowódca Sił Powietrznych przekazał także w podporządkowanie nowym przełożonym, funkcjonujące na terenie dęblińskiego garnizonu Ogólnokształcące Liceum Lotnicze oraz Orkiestrę Wojskową Sił Powietrznych. Od 1 listopada Ogólnokształcące Liceum Lotnicze będzie podlegać pod Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, a Orkiestra Wojskowa Sił Powietrznych zostanie włączona w struktury Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Uroczystość uświetnił poczet sztandarowy wystawiony przez Kompanię reprezentacyjną SP z Dęblina.  

Źródło: 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego
comments powered by Disqus