Międzynarodowe Sympozjum Spadochronowe w Dallas

Międzynarodowe Sympozjum Spadochronowe w Dallas (fot. ppłk Wojciech Polczyk)

Na początku lutego b.r. przedstawiciele 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego wzięli udział w Międzynarodowym Sympozjum Spadochronowym w Dallas, USA.

W dniach od 1 do 8 lutego 2019 r. w Dallas (USA) odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Spadochronowe zorganizowane przez  Parachute Industry Association (PIA). W sympozjum wzięli udział Komendant Ośrodka Szkolenia Wysokościowo Ratowniczego i Spadochronowego – ppłk Wojciech Polczyk oraz st. chor. szt. Andrzej Lamch – nieetatowy inspektor bezpieczeństwa skoków spadochronowych (OSWRiS). Stowarzyszenie PIA promuje postęp, rozwój nowych technologii, procedury operacyjne i bezpieczeństwo podczas wykonywania skoków spadochronowych.

Organizator Sympozjum zgromadził wiodących producentów sprzętu spadochronowego, którzy zaprezentowali najnowszy sprzęt. Należy zaznaczyć, że znaczna część prezentowanego w hali wystawowej  sprzętu jest produkowana na potrzeby wojska i używana do wykonywania zadań specjalnych (skoki wysokościowe, z zasobnikiem, przeloty IFR, tandemy...). Ponadto producenci tego sprzętu zorganizowali liczne zajęcia praktyczne w zakresie doskonalenia obsługi, układania, naprawy.

Podczas trwającego tydzień Sympozjum doświadczeni przedstawiciele  zarówno cywilnych, jak i wojskowych środowisk przeprowadzili szereg zajęć praktycznych w formie pokazu oraz teoretycznych w formie wykładu. W szczególności z dużym zainteresowaniem zostały przyjęte wykłady ukierunkowane na rozwój i wprowadzenie nowych technologii oraz poświęcone omówieniu niebezpiecznych zdarzeń spadochronowych.

Zebranie w jednym miejscu producentów sprzętu spadochronowego oraz jego użytkowników stworzyło forum do nauki, wymiany doświadczeń, jak i wzajemnego oddziaływania na siebie co ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa podczas wykonywania skoków spadochronowych.

Więcej zdjęć z Międzynarodowego Sympozjum Spadochronowego w Dallas na stronie www.4slsz.wp.mil.pl

Zdjęcia i tekst: ppłk Wojciech Polczyk, st. chor. szt. Andrzej Lamch/OSWRiS

Źródło: 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego
comments powered by Disqus