Obchody Święta Wojska Polskiego

Obchody Święta Wojska Polskiego

W dniu 14 sierpnia 2014 roku na placu apelowym 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Wojska Polskiego.

Wśród zaproszonych gości obecny był wiceprzewodniczący senackiej komisji obrony narodowej Senator RP Pan Andrzej Owczarek, Starosta Powiatu Łaskiego Pan Cezary Gabryjączyk, Wicestarosta Powiatu Łaskiego Pan Wojciech Sikora, Burmistrz Miasta i Gminy Łask Pan Gabriel Szkudlarek, Wójt Gminy Buczek Pan Bronisław Węglewski, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Pan bryg. Piotr Cały, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łasku Pani mł. insp. Małgorzata Mączyńska, przedstawiciel Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Pan Jan Parteka, przewodnicząca Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” Pani Zofia Sobanty oraz Hetman Łaskiego Bractwa Strzelców Kurkowych Pan Andrzej Kilańczyk.

Dowódca 32 BLT wz. ppłk  Zbigniew Rosiak w swojej wypowiedzi podkreślił, iż Święto Wojska Polskiego zajmuje w naszej tradycji miejsce bardzo szczególne. W dzień ten wszyscy kierują swoją uwagę na  żołnierzy. Tych, którzy wciąż pielęgnują ideały „Bóg, Honor, Ojczyzna” i z poświęceniem służą naszemu krajowi.

Podziękował podwładnym i pracownikom wojska za trud włożony w realizację zadań oraz życzył dalszych sukcesów w służbie. Płk Rosiak podkreślił, że to dzięki zaangażowaniu wszystkich służących i pracujących w tej jednostce osób, wykonywaniu zadań często wykraczających poza zwykłe obowiązki, 32. Baza Lotnictwa taktycznego  funkcjonuje tak prężnie.

Następnie wręczył żołnierzom akty mianowania.

Na stopień starszego kaprala awansowali:

kpr.  Bistuła Krzysztof

kpr. Wesołowski Ireneusz Daniel


Na stopień starszego szeregowego awansował:

szer. Nowak Damian Grzegorz

Głos zabrał również Senator RP Pan Andrzej Owczarek, który w imieniu swoim oraz władz samorządowych przekazał żołnierzom słowa uznania za ofiarną służbę, za poświęcenie i trud włożony w dostosowanie polskiej armii do nowych realiów.

Wyraził swój szacunek dla profesjonalizmu, zaangażowania oraz odpowiedzialności ludzi tutaj pracujących – cechy te zbudowały prestiż tej jednostki. Życzył również jak najlepszej realizacji obowiązków służbowych, spełnienia osobistych marzeń, zdrowia oraz samozaparcia w osiąganiu celów uskrzydlających wojsko polskie.

Aneta Boroń
 

Źródło: 32 Baza Lotnicza
comments powered by Disqus