O taktyce lotniczej w Powidzu

Kurs taktyczny dla personelu latającego w Powidzu (fot. kpt. Martyna Fedro-Samojedny)

Unikanie zagrożeń, różne sposoby wykonywania zadań lotniczych w niebezpiecznej przestrzeni, a także walka w przypadku zagrożenia to wiedza taktyczna niezbędna każdemu lotnikowi.

Z takimi zagadnieniami musieli uporać się uczestnicy teoretycznego kursu taktycznego dla personelu latającego, który odbył się w 3. Skrzydle Lotnictwa Transportowego (3.SLTr) w Powidzu.

Kurs został zorganizowany przez Dowództwo 3. SLTr w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności personelu latającego w zakresie wykonywania lotów taktycznych w ramach misji Polskich Kontyngentów Wojskowych.

Pięciodniowe szkolenie, które trwało od 25 do 29 marca br., odbyło się w oparciu o obiekty szkoleniowe 33. Bazy Lotnictwa Transportowego (33. BLTr). Uczestniczyła w nim 17–osobowa grupa lotników z Dowództwa 3. SLTr, 8. i 33. BLTr, a także 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego z Radomia.

W czasie kursu zajęcia prowadzone były przez doświadczonych specjalistów z 3. SLTr, którzy przekazywali wiedzę i doświadczenie młodym adeptom sztuki lotniczej. Kurs miał na celu przygotować ich do wykonywania zadań w warunkach bojowych, w skompilowanych i niebezpiecznych sytuacjach. Jest to szczególnie ważne ze względu na specyfikę lotnictwa transportowego, które oprócz lotów typowo logistycznych, realizuje także zadania taktyczne.

Do tej pory załogi samolotów 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego wykonywały różnorodne zadania nie tylko w kraju, ale także w dużej mierze poza jego granicami. Lotnicy realizowali zadania m.in. w Afganistanie, Iraku, Czadzie, Kuwejcie Republice środkowoafrykańskiej czy Nepalu.

Podczas zajęć uczestnicy mieli także okazję obserwować planowanie i przygotowanie, a następnie praktyczne wykonanie taktycznych zadań przez polskie i amerykańskie załogi samolotów C-130 Hercules, które wykonywały taktyczne zrzuty ładunków oraz lądowania na nawierzchni nieutwardzonej.


(fot. kpt. Martyna Fedro-Samojedny)

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające uzyskanie odpowiedniego poziomu przygotowania do wykonywania zadań taktycznych. Jednocześnie uzyskali możliwość rozpoczęcia praktycznego szkolenia taktycznego zgodnie z obowiązującymi programami szkolenia lotniczego.

kpt. Martyna Fedro-Samojedny

Źródło: 3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego
comments powered by Disqus