Awans na stopień generała brygady dla Dowódcy 3.SLTr

Awans na stopień generała brygady dla Dowódcy 3.SLTr (fot. 3.SLTr)

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mianował trzynastu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie.

Wśród nominowanych na stopień generała brygady jest płk pil. Krzysztof Cur, Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego.

Płk pil. Krzysztof Cur służbę wojskową rozpoczął w 1985 roku jako podchorąży w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie. Po jej ukończeniu objął stanowisko w 58. Lotniczym Pułku Szkoleniowym na stanowisku pilota instruktora. W latach 1990 – 2002 pełnił służbę w 23. Lotniczej Eskadrze Szkolnej w Dęblinie na stanowiskach pilota instruktora, starszego pilota, dowódcy klucza lotniczego oraz starszego inspektora bezpieczeństwa lotów. W latach 2003 – 2006 wykonywał zadania służbowe w 1. Ośrodku Szkolenia Lotniczego, po czym objął stanowisko specjalisty instruktora pilota w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych. W listopadzie 2007 roku został skierowany do Szkoły Dowódczo-Sztabowiej Wojsk Lotniczych w Stanach Zjednoczonych, a po jej ukończeniu w lipcu 2008 roku rozpoczął służbę w Dowództwie 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, kolejno na stanowiskach Szefa Szkolenia oraz Szefa Wydziału Szkolenia Lotniczego. Kolejne lata to służba w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego w Krakowie, 36 Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego w Warszawie, Dowództwie Sił Powietrznych oraz Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie. W 2014 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 8. Bazy Lotnictwa Transportowego, a następnie skierowany na podyplomowe studia polityki obronnej  w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych. Po ich ukończeniu objął stanowisko Zastępcy Dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, a następnie Prorektora ds. Wojskowych w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych (późniejszej Lotniczej Akademii Wojskowej).

Z dniem 4 listopada 2019 roku został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego.

Pułkownik pilot dr inż. Krzysztof Cur jest pilotem doświadczalnym 1 klasy samolotów tłokowych i turbośmigłowych oraz posiada klasę mistrzowską pilota wojskowego. Nalot ogólny to 4000 godzin. Był dowódcą Zespołu Lotniczego podczas akcji humanitarnej w Nepalu w 2015 roku oraz dowódcą Zespołu Lotniczego podczas repatriacji obywateli polskich z Ukrainy w 2015 roku. 

Został odznaczony m.in. Lotniczym Krzyżem Zasługi, Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny. Za dokonane zasługi został wyróżniony wpisaniem zasług do Księgi Honorowej Wojska Polskiego. Na swoim koncie posiada również tytuły Pilota Roku, oraz Zasłużonego Pilota Wojskowego, a także wyróżnienie statuetką Ikara oraz wyróżnieniem honorowym: Błękitne Skrzydła.

Płk pil. dr inż. Krzysztof Cur odbierze akt mianowania na stopień generała brygady z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 sierpnia br. w przeddzień Święta Wojska Polskiego.

Źródło: 3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego
comments powered by Disqus