3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego ma nowego Szefa Sztabu

Powitanie nowych żołnierzy w 3 SLTR

Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego gen. bryg. pil. Mirosław Jemielniak przedstawił kadrze i pracownikom wojska Dowództwa 3. SLTr nowego szefa sztabu 3. Skrzydła – płk. Artura Galiniewicza, oraz oficera sekcji w pionie szkolenia – kpt. pil. Arkadiusza Goliszka. Uroczystość powitania i przedstawienia sylwetek obu oficerów odbyła się na sali konferencyjnej dowództwa, bezpośrednio po cotygodniowej odprawie kadry i postawieniu przez Dowódcę Skrzydła zadań na następny tydzień. 

W trakcie odprawy gen. Jemielniak wręczył Wojskowe Odznaki Strzeleckie uzyskane przez żołnierzy w czasie szkolenia strzeleckiego w 2014 r.


Wojskową Oznakę Strzelecką I stopnia (złotą) otrzymali:
•    •         mjr Marcin Muszyński
•    •         mjr Przemysław Piórkowski

Wojskową Oznakę Strzelecką II stopnia (srebrną) otrzymali:
•    •         mjr Jarosław Kiczyński
•    •         st. chor. szt. Piotr Wojdyło
•    •         st. chor. Mirosław Kućmierz

Wojskową Oznakę Strzelecką III stopnia (brązową) otrzymali:
•    •         kpt. Marcin Zwoliński
•    •         chor. Jacek Migoń
•    •         sierż. Mariusz Ratajski

Tekst i foto: kpt. Włodzimierz Baran


płk mgr inż. Artur Galiniewicz

Służbę wojskową rozpoczął w 1991 r. Po ukończeniu Wojskowej Akademii Technicznej skierowany do 13. pułku lotnictwa transportowego w Krakowie-Balicach, gdzie objął obowiązki dowódcy kompanii transportowej. Jego służba wojskowa od początku związana była z jednostkami na Balicach. Najpierw w 13. pułku lotnictwa transportowego (w latach 1996 - 2001), a następnie w 8. Bazie Lotniczej (od 2001 do 2010 r.), płk Galiniewicz zajmował kolejne szczeble wojskowej kariery związane z zaopatrzeniem i logistyką. Od 2010 r. był dowódcą grupy wsparcia w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego w Krakowie.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 2834 z dniem 02.02.2015 r. został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu w Dowództwie 3. SLTr z jednoczesnym mianowaniem na stopień pułkownika.

Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Wrocławskiego (studia podyplomowe) i Akademii Obrony Narodowej (studia podyplomowe, kursy – w tym Advanced Operational Strategic Course w 2013 r.).

Źródło: 3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego
comments powered by Disqus