3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego ma nowego Szefa Sztabu

3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego ma nowego Szefa Sztabu (fot. kpt. Włodzimierz Baran)

Płk mgr inż. Artur Galiniewicz został nowym szefem sztabu 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego.

Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego gen. bryg. pil. Mirosław Jemielniak przedstawił kadrze i pracownikom wojska Dowództwa 3. SLTr nowego szefa sztabu 3. Skrzydła – płk. Artura Galiniewicza, oraz oficera sekcji w pionie szkolenia – kpt. pil. Arkadiusza Goliszka. Uroczystość powitania i przedstawienia sylwetek obu oficerów odbyła się na sali konferencyjnej dowództwa, bezpośrednio po cotygodniowej odprawie kadry i postawieniu przez Dowódcę Skrzydła zadań na następny tydzień.

Płk mgr inż. Artur Galiniewicz służbę wojskową rozpoczął w 1991 r. Po ukończeniu Wojskowej Akademii Technicznej skierowany do 13. pułku lotnictwa transportowego w Krakowie-Balicach, gdzie objął obowiązki dowódcy kompanii transportowej. Jego służba wojskowa od początku związana była z jednostkami na Balicach. Najpierw w 13. pułku lotnictwa transportowego (w latach 1996 - 2001), a następnie w 8. Bazie Lotniczej (od 2001 do 2010 r.), płk Galiniewicz zajmował kolejne szczeble wojskowej kariery związane z zaopatrzeniem i logistyką. Od 2010 r. był dowódcą grupy wsparcia w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego w Krakowie.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 2834 z dniem 02.02.2015 r. został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu w Dowództwie 3. SLTr z jednoczesnym mianowaniem na stopień pułkownika.

Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Wrocławskiego (studia podyplomowe) i Akademii Obrony Narodowej (studia podyplomowe, kursy – w tym Advanced Operational Strategic Course w 2013 r.).

W trakcie odprawy gen. Jemielniak wręczył Wojskowe Odznaki Strzeleckie uzyskane przez żołnierzy w czasie szkolenia strzeleckiego w 2014 r.

Wojskową Oznakę Strzelecką I stopnia (złotą) otrzymali:
• mjr Marcin Muszyński
• mjr Przemysław Piórkowski

Wojskową Oznakę Strzelecką II stopnia (srebrną) otrzymali:
• mjr Jarosław Kiczyński
• st. chor. szt. Piotr Wojdyło
• st. chor. Mirosław Kućmierz

Wojskową Oznakę Strzelecką III stopnia (brązową) otrzymali:
• kpt. Marcin Zwoliński
• chor. Jacek Migoń
• sierż. Mariusz Ratajski

Tekst i foto: kpt. Włodzimierz Baran

Źródło: 3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego
comments powered by Disqus