Przejdź do treści
Statuetka "Ikara" (fot. kpt. Krzysztof Nanuś)
Źródło artykułu

Wyróżnienia dla pilotów

W dniu 27 października br., w trakcie dorocznego kursu szkoleniowo-metodycznego kierowniczej kadry lotnictwa Sił Zbrojnych RP ZLOT 2017, zostały wręczone statuetki "Ikara", którymi uhonorowano również pilotów 25 Brygady Kawalerii Powietrzne.
 
Regulamin uhonorowania statuetką "Ikara" przewiduje, że laureatami wyróżnienia mogą być żołnierze, którzy wnieśli szczególnie duży wkład w rozwój lotnictwa Sił Zbrojnych RP oraz charakteryzują się nienaganną i wieloletnią służbą wojskową w powietrzu.
 
Ponadto kandydaci muszą spełnić szereg poniższych wymagań:
– pozostawanie w składzie personelu latającego, jako pilot Sił Zbrojnych;
– posiadanie co najmniej 20 lat służby w składzie personelu latającego (po ukończeniu szkoły lotniczej);
– posiadanie ogólnego nalotu życiowego minimum 2000 godzin;
– posiadanie minimum pierwszej klasy kwalifikacyjnej pilota lotnictwa Sił Zbrojnych RP;
– posiadanie uprawnień instruktorskich (dzień/noc);
– posiadanie bardzo dobrej oceny z ostatniej opinii służbowej;
– niespowodowanie w ciągu całej służby wojskowej zdarzenia lotniczego zakwalifikowanego, jako niezdyscyplinowanie, świadome naruszenie przez załogę przepisów lotniczych lub warunków wykonania zadania;
– prezentowanie postawy zgodnej z "Kodeksem honorowym żołnierza zawodowego Wojska Polskiego".

 
(fot. kpt. Krzysztof Nanuś)

Żołnierzami uhonorowanymi statuetką „Ikara” z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej zostali: ppłk Zbigniew Mitura, ppłk Mirosław Guzdek oraz ppłk Paweł Peterwas.

por. Michał Kolad

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony