Konkurs 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie

Su-22 z 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego

Dowódca 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego ogłasza konkurs na logo okolicznościowe z okazji 5-tej rocznicy utworzenia 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Projekty graficzne w formacie grafiki wektorowej (pliki programu Corel Draw) oraz plików TIF lub JPG prosimy nadsyłać w terminie: do 30.11.2014r. na adres Rzecznik21blt@sp.mil.pl Uczestnicy: wszyscy chętni.

Nagrodą w konkursie jest: Grawerton z okolicznościową dedykacją Dowódcy 21.BLT.

Świdwińska jednostka powstała na mocy Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej nr PF 74/Org z 15.07.1999r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wojskach Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz na podstawie rozkazu Dowódcy 2 Korpusu Obrony Powietrznej nr PF 57 z 26.08.1999r. w sprawie zmian organizacyjnych w 2 Korpusie Obrony Powietrznej. Jednostka przyjęła nazwę 11 Baza Lotnicza.

Od 01.01.2002r., rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr PF 30/Org./P5 z 05.04.2001r. jednostka nosi nazwę 21. Baza Lotnicza.

Zadaniem 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego jest zabezpieczenie logistyczne eskadr lotniczych oraz zapewnienie sprawnego przebiegu szkolenia lotniczego.

Z dniem 1.07.2010r. 21. Baza Lotnicza w wyniku połączenia z 7 elt, 8 elt i 40 elt została przeformowana w 21 Bazę Lotnictwa Taktycznego. Podstawą do zmian była decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr Z-31/Org./P1 z dnia 25.08.2009r. w sprawie zmian organizacyjnych w Siłach Powietrznych i Decyzja Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Nr Pf-35/Org.SSG/ZOiU-P1 MON z dnia 14.05.2010r. w sprawie wprowadzenia etatu 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Dowódcą bazy jest płk dypl. pil. Ireneusz Starzyński.

Źródło: 21. Baza Lotnictwa Taktycznego
comments powered by Disqus