Wygraj udział w programie rozwojowym EUROCONTROL – konkurs

Wygraj udział w programie rozwojowym EUROCONTROL – konkurs (fot. ULC)

Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) uruchamia latem 2020 roku pilotażowy program rozwojowy dla przyszłych europejskich liderów w lotnictwie cywilnym (The Young Aviation Network – YAN).

Konkurs skierowany jest do pasjonatów lotnictwa z państw członkowskich EUROCONTROL (41) oraz Izraela i Maroko w wieku 18-22 lat. Osoby zainteresowane powinny posiadać obywatelstwo polskie, status studenta/studentki studiów pierwszego stopnia lub 1-3 roku studiów magisterskich uczelni wyższych oraz znać bardzo dobrze j. angielski. Koszty związane z uczestnictwem w programie pokrywa EUROCONTROL. Więcej informacji nt. programu można znaleźć TUTAJ.

Studenci zainteresowani uczestnictwem w programie powinni wysłać swoją aplikację i niezbędne dokumenty drogą elektroniczną do Urzędu Lotnictwa Cywilnego do dnia 14 lutego 2020 roku na adres e-mail lsm@ulc.gov.pl. Do zgłoszenia należy dołączyć:
• CV i list motywacyjny w języku angielskim w formacie Europass;
• Esej (max. 4 str. A4) na temat: What are the key challenges for the European aviation by 2024?;
• Film będący autoprezentacją w języku angielskim przedstawiający kandydata.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się w regulaminie zamieszczonym również na fanpage ULC na Facebooku oraz profilu ULC na LinkedIn. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem:

Regulamin Konkursu The Young Aviation Network (YAN)

W dniu 19 lutego 2020 r. w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego zbierze się specjalnie powołana Komisja, pod przewodnictwem Pana Piotra Samsona, Prezesa ULC, sprawującego również funkcję: Przewodniczącego Rady Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz Wiceprezydenta Tymczasowej Rady (PC) EUROCONTROL – kluczowego ciała EUROCONTROL skupiającego Dyrektorów Generalnych Lotnictwa Cywilnego z 43 krajów.

Na podstawie przesłanych aplikacji komisja wyłoni jedną osobę. W rekrutacji będą wzięte pod uwagę następujące kryteria:
• poziom znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
• zgodność Eseju z tematyką określoną w rozdziale V pkt 4 lit b) Regulaminu sposób ujęcia tematu, walory merytoryczne i konstrukcja pracy,
• kreatywność, przebojowość, a także doświadczenie i wiedza z zakresu lotnictwa.

Laureat konkursu będzie reprezentował Polskę podczas letniego programu rozwojowego EUROCONTROL w dniach 1-15 lipca 2020 roku.

Wybrany kandydat o dokonanym wyborze zostanie poinformowany drogą elektroniczną oraz telefonicznie.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus