Salvatore Sciacchitano z Włoch przewodniczącym Rady ICAO

Od lewej: dr Fang Liu highlighted - Sekretarz Generalny ICAO, Salvatore Sciacchitano, dr Olumuyiwa Benard Aliu (fot. ICAO)

25 listopada 2019 r. w Montrealu, Rada Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, w skład której wchodzi 36 państw, wybrała pana Salvatore Sciacchitano z Włoch na przewodniczącego Rady ICAO.

Salvatore Sciacchitano swoją trzyletnią kadencję rozpocznie 1 stycznia 2020 roku. Na stanowisku przewodniczącego Rady ICAO zastąpi dr Olumuyiwa Benarda Aliu, który pełnił tę funkcję od 2014 r. przez dwie kolejne kadencje.

Kandydatura Sciacchitano została poparta przez 44 Dyrektorów Generalnych Lotnictwa Cywilnego Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC). Wybór ten stanowi zwieńczenie jego 39-letniej kariery w lotnictwie cywilnym, kiedy to pełnił między innymi funkcję dyrektora generalnego Italian Airworthiness Authority (RAI), zastępcy dyrektora generalnego włoskiej władzy lotniczej (ENAC) oraz zajmował inne stanowiska, w tym sekretarza wykonawczego ECAC (2010 – 2018).

Sciacchitano brał także udział w kilku Zgromadzeniach ICAO jako przewodniczący lub zastępca przewodniczącego delegacji oraz jako przewodniczący delegacji ECAC. Ponadto ostatnio został delegowany do Rady ICAO z ramienia Włoch.

Sciacchitano płynnie porozumiewa się po angielsku, francusku i włosku. Uzyskał tytuł magistra z wyróżnieniem w zakresie teletechniki na Uniwersytecie w Katanii, ponadto posiada dużą wiedzę zarówno w zakresie lotnictwa, jak i zarządzania.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus