Biuletyn Bezpieczeństwa EASA – operacje w białoruskiej przestrzeni powietrznej

Biuletyn Bezpieczeństwa EASA (fot. ULC)

W dniu 25 maja Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikowała Biuletyn Bezpieczeństwa tzw. SIB (Safety Information Biulletin), który dotyczy zdarzenia z dnia 23 maja br. związanego z lądowaniem awaryjnym samolotu Ryanair w Mińsku na Białorusi.

Dokument zawiera rekomendacje dla operatorów państw członkowskich EASA oraz krajów trzecich dotyczące operacji w FIR Mińsk (UMMV).

SIB zaleca, aby operatorzy, których główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w jednym z państw członkowskich EASA, unikali operacji w FIR Mińsk, chyba że takie operacje zostaną uznane za konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa operacji w nieprzewidzianych okolicznościach.

Operatorom z krajów trzecich upoważnionym przez EASA zaleca się również, aby prowadząc operacje do UE, z UE i wewnątrz niej unikali operacji w tej przestrzeni powietrznej, chyba że takie operacje zostaną uznane za konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa operacji w nieprzewidzianych okolicznościach.

EASA skontaktowała się w niedzielę z krajowymi władzami lotniczymi państw członkowskich, aby zwiększyć świadomość zaistniałej sytuacji. Zalecono władzom krajowym przekazanie tych informacji swoim liniom lotniczym w celu włączenia ich do własnego procesu oceny ryzyka każdej linii lotniczej.

Do pobrania:
Biuletyn Bezpieczeństwa – Operations in Belarus Airspace


Rejs Belavia z Mińska do Barcelony bez zgody na wlot do polskiej przestrzeni powietrznej

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus