Zmiany w przestrzeni powietrznej planowane do publikacji na dzień 26.04.2018 r.

Modyfikacje przestrzeni powietrznej

Szefostwo Ruchu Lotniczego SZ RP opublikowało zmiany w przestrzeni powietrznej planowane do publikacji na dzień 26 kwietnia 2018 r. Materiały zostały zebrane i  udostępnione dzięki uprzejmości Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Zestawienie obejmuje m.in.:

1) zmianę granic poziomych ATZ EPPT oraz TRA 33
2) podwyższenie ATZ EPRA do wys. 6500 ft AMSL
3) zmianę granic poziomych CTR EPKK
4) zmianę granic TMA POZNAŃ North sektor A, TSA 08E, TSA 08F, ATZ EPKK A i B
5) zmianę granic poziomych AREA Kobylnica i AREA Bednary
6) zmianę granic TMA Rzeszów sektor A oraz reorganizację sieci punktów VFR
7) reorganizację TSA 02 i modyfikację TSA 22
8) wprowadzenie stałej strefy TRA 156 dla lotów RPA BVLOS (zastąpienie tymczasowego TRA 360)
9) wprowadzenie stref TRA - loty RPA BVLOS
10) reorganizację przestrzeni wokół niektórych lotnisk wojskowych w FIR EPWW
11) wprowadzenie/modyfikację struktur przestrzeni powietrznej w okolicach lotnisk EPBA, EPZR, EPNT, EPNL, EPKR i lądowiska Bezmiechowa dla zabezpieczenia falowych lotów szybowcowych
12) wprowadzenie oraz zmiany stref TRA na potrzeby prowadzenia działań w ramach szkoleń lotniczych oraz skoków spadochronowych w FIR EPWW
13) reorganizację sieci dróg lotniczych w FIR EPWW
14) wprowadzenie strefy TRA na potrzeby szkoleń lotniczych
15) wprowadzenie punktów 5LNC (obowiązkowe) tylko w nowych drogach lotniczych

Pełne schematy wprowadzanych zmian dostępne są tutaj (LINK)

Źródło: Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP
comments powered by Disqus