Przejdź do treści
Bezzałogowy statek powietrzny GLADIUS (fot. Agencja Uzbrojenia)
Źródło artykułu

Zestawy bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych GLADIUS dla Sił Zbrojnych RP

W dniu 6 maja br., z udziałem Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka, została zawarta, pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a WB Electronics S.A., umowa na dostawę bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych GLADIUS

Przedmiotem umowy jest dostawa, na potrzeby Wojsk Rakietowych i Artylerii, 4 bateryjnych modułów bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych GLADIUS wraz z pakietami szkoleniowym i logistycznym. Pakiet logistyczny obejmuje dostawę zestawów obsługowych oraz usługę serwisową bezzałogowych statków powietrznych, natomiast w ramach pakietu szkoleniowego, uwzględniającego szkolenia personelu, pozyskane zostaną treningowe bezzałogowe statki powietrzne oraz symulatory bezzałogowego systemu poszukiwawczo-uderzeniowego GLADIUS.

Całkowita wartość umowy wynosi 2 mld zł brutto, a pierwsze dostawy elementów wchodzących w skład bateryjnych modułów GLADIUS zostaną zrealizowane już w 2022 r.

Podpisanie umowy na dostawę bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych GLADIUS (fot. Agencja Uzbrojenia)

Podpisanie umowy na dostawę bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych GLADIUS (fot. Agencja Uzbrojenia)

Bateryjne moduły bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych GLADIUS przeznaczone będą do precyzyjnego rażenia celów na donośność 100 km oraz prowadzenia rozpoznania obrazowego z powietrza z wykorzystaniem rozpoznawczych bezzałogowych statków powietrznych FT-5, wyposażonych w głowice optoelektroniczne umożliwiające rejestrację obrazu, zarówno w świetle dziennym jak i z wykorzystaniem termowizji. Rolę efektorów systemu będą pełniły uderzeniowe bezzałogowe statki powietrzne GLADIUS, zintegrowane z użytkowanym w Siłach Zbrojnych RP systemem kierowania ogniem TOPAZ. W skład bateryjnego modułu wejdą: wyrzutnie, wozy dowodzenia, amunicyjne i obsługi technicznej oraz zapas uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych GLADIUS.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony