Zapadły decyzje o połączeniu Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 i 4

WZL Nr 2 w Bydgoszczy i WZL Nr 4 w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia WZL-2 S.A. w Bydgoszczy i WZL-4 S.A. w Warszawie podjęły uchwały o połączeniu obydwu spółek w jeden podmiot ze skutkiem od dnia rejestracji uchwał przez właściwe sądy rejestrowe.

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 4 S.A. na Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego WZL-2 w zamian za akcje, które zostaną wydane akcjonariuszom WZL-4.

Konsolidacja spółek WZL-2 i WZL-4 jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój branży lotniczej i potrzebę szukania nowych strategii biznesowych. Po połączeniu spółka będzie w stanie zaproponować kompleksową ofertę w zakresie obsługi i modernizacji samolotów – płatowców wraz z silnikami. Dzięki optymalizacji procesów i poszerzeniu oferty będziemy mogli jeszcze odważniej konkurować na rynkach międzynarodowych – powiedział Michał Kuczmierowski, członek zarządu PGZ S.A.

WZL-2 są jednym z największych zakładów lotniczych w Polsce i  kluczowym zakładem serwisującym samoloty Sił Powietrznych. WZL-4 posiadają unikalne kompetencje w zakresie obsługi, remontów i napraw silników lotniczych. Połączone spółki będą w stanie wyjść naprzeciw oczekiwaniom zarówno MON, klientów cywilnych, jak i zagranicznych, oferując kompletne usługi serwisowe i modernizacyjne, obejmujące płatowce i silniki, w ramach formuły one-stop shop.

Połączenie spółek lotniczych jest dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej przełomowe, ponieważ rozpoczyna olbrzymi proces konsolidacji przemysłu obronnego. Prowadzimy procesy optymalizacyjne, które dotychczas nigdy w polskiej zbrojeniówce nie były w takim zakresie realizowane.  Zdobyte w tym procesie doświadczenia będą procentowały w naszych kolejnych działaniach, ale już teraz widać ich pierwsze pozytywne efekty – dodał Michał Kuczmierowski.

Proces konsolidacji realizowany jest w porozumieniu z funkcjonującymi w spółkach organizacjami związkowymi i radami pracowników. Podpisane w październiku porozumienie społeczne gwarantuje zatrudnienie dla wszystkich obecnych pracowników przez okres 5 lat po połączeniu oraz mechanizm stałego wzrostu wynagrodzeń. Zasadnicza część procesu integracji odbędzie się między zespołami pracowników. Weszli oni w skład kluczowych zespołów zadaniowych, których zadaniem jest wypracowanie najlepszych rozwiązań strategicznych i organizacyjnych dla połączonego podmiotu.

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) to jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 50 spółek najważniejszych dla polskiego przemysłu obronnego: zakłady produkcyjne, serwisowe i ośrodki badawcze. Zatrudnia ponad 18 tysięcy pracowników i osiąga ponad 5,5 mld złotych rocznego przychodu. PGZ jest producentem innowacyjnych systemów i rozwiązań wykorzystywanych przez Siły Zbrojne RP i formacje sojusznicze.

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. w Bydgoszczy są jednym z największych zakładów lotniczych w Polsce, należących do elitarnej grupy firm o znaczeniu strategicznym dla gospodarki i obronności Polski. Jest to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo z ponad 70-letnim doświadczeniem w prowadzeniu remontów, modernizacji  i obsługi bojowych samolotów myśliwsko-bombowych, myśliwskich oraz transportowych o znacznym stopniu skomplikowania.

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 S.A. w Warszawie odgrywają kluczową rolę w serwisowym wsparciu jednostek lotniczych Sił Zbrojnych RP. Zakłady remontują i serwisują turbinowe silniki odrzutowe do samolotów: F-16 (F100-PW-229), MiG-29 (RD-33), Su-22 (AŁ-21F3) oraz silniki turbinowe do samolotów CASA C-295M (PW127G) i śmigłowców Mi-8 (TW2-117A/AG). Spółka świadczy usługi w zakresie: produkcji, napraw, diagnostyki części i podzespołów lotniczych oraz zapewnia wsparcie serwisowe w zakresie napraw nieplanowanych silników w oparciu o stacjonarną bazę obsługową oraz mobilne grupy serwisowe.

Źródło: Polska Grupa Zbrojeniowa
comments powered by Disqus