Wykaż się lotniczą wiedzą zdając do Szkoły Orląt

Indeks WSOSP (fot. mjr. Robert Siemaszko)

Podstawy konstrukcji samolotów, struktury i maszyny sił powietrznych, a także udział lotnictwa w konfliktach zbrojnych – to tylko kilka z zagadnień, które mogą pojawić się podczas egzaminów do dęblińskiej Szkoły Orląt. Członkowie komisji mogą też zapytać przyszłych podchorążych o sławne osoby oraz ważne dokonania i wydarzenia na świecie z zakresu lotnictwa.

W najbliższym roku akademickim Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych przyjmie na pierwszy rok studiów wojskowych 110 kandydatów. 90 z nich będzie mogło studiować na Wydziale Lotnictwa –  na kierunkach Lotnictwo i Kosmonautyka oraz Nawigacja, pozostali na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki.

Już za niewiele ponad dwa tygodnie kandydaci na pierwszy rok studiów wszystkich kierunków wojskowych będą zdawać egzaminy wstępne. Będzie to ostatni, trzeci etap rekrutacji do dęblińskiej uczelni. – Przystąpią do niego ci, którzy pozytywnie przejdą badania lekarskie i psychologiczne, a w przypadku kandydatów na pilotów także dodatkowe badania specjalistyczne oraz samolotowe szkolenie sprawdzające – informuje ppłk Jarosław Wojtyś, oficer prasowy WSOSP.

Lipcowe postępowanie rekrutacyjne obejmie m.in. analizę wyników ze świadectwa dojrzałości (matematyka, fizyka, język angielski) oraz egzamin ze sprawności fizycznej. Ale to nie wszystko. Elementem tej części rekrutacji będzie także rozmowa kwalifikacyjna. Podczas niej kandydaci będą mogli pochwalić się zdobytymi kwalifikacjami, posiadanymi umiejętnościami, sukcesami w konkursach i olimpiadach. – Wielu osobom może się wydawać, że to najprostszy element rekrutacji. Nie zawsze tak jednak jest. Nieraz słyszałem od kandydata, że od dzieciństwa pasjonuje się lotnictwem, ale gdy zapytałem, jakie książki na ten temat czytał, nie potrafił wymienić żadnego tytułu. Dlatego do rozmowy też trzeba się przygotować, bo to właśnie podczas niej sprawdzimy wiedzę kandydata w tematach związanych z zakresem studiów – mówi płk Ireneusz Smykla, przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Lotnictwa WSOSP.

Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej

Z myślą o kandydatach przedstawiciele uczelni przygotowali listę kilkunastu zagadnień, które ułatwią zainteresowanym zweryfikowanie swojej wiedzy jeszcze przed przystąpieniem do egzaminów. Znalazły się na niej tematy związane z podstawami konstrukcji statków powietrznych, techniką i technologią lotniczą (m.in. materiały konstrukcyjne, technologie przemysłu lotniczego, rozwój lotnictwa), podstawami eksploatacji statków powietrznych czy ogólną historią konfliktów zbrojnych od wprowadzenia do działań lotnictwa.

Na rozmowie przyda się także wiedza o statkach powietrznych, współczesnych jak i historycznych, a także przełomowych konstrukcjach lotniczych. Kandydat musi też znać strukturę współczesnych polskich sił powietrznych, ich zadania, lokalizację jednostek oraz sprzęt, jaki mają na wyposażeniu. – Mogą też trafić się pytania dotyczące ogólnej wiedzy o naszej uczelni: jej historii, współczesności, sprzęcie lotniczym, kształceniu. Członkowie komisji mogą też zapytać o sławne osoby oraz ważne dokonania i wydarzenia na świecie z zakresu lotnictwa – mówi ppłk Wojtyś.

Od kandydatów na pilotów wymagana będzie dodatkowa, podstawowa wiedza dotycząca lotu statku powietrznego, mechaniki płynów, elektrostatyki i prądu, magnetyzmu i optyki. – To bardzo ważne zagadnienia, podobnie jak zasady zachowania w fizyce. W poprzednich latach problemem dla wielu kandydatów było wyjaśnienie różnic między dźwignią jednostronną a dwustronną. A to przecież podstawy – dodaje płk Smykla.

Zagadnienia na liście nie są łatwe. Ale zdaniem przedstawicieli uczelni to minimum wiedzy, jaką powinni posiadać zainteresowani studiami w mundurze. – Kandydat z taką wiedzą już na początku studiów to dla nas bardzo dobry absolwent po ich zakończeniu. Pamiętajmy też, że większość z osób zdających na uczelnię ma już za sobą doświadczenia lotnicze, np. loty w aeroklubie czy podczas szkolenia selekcyjnego. Dla kogoś zatem, kto ma już licencję pilota samolotowego turystycznego albo szybowcowego, podstawy lotnictwa powinny być dobrze znane. Wystarczy jedynie odświeżyć swoją wiedzę – mówi płk Smykla.

W praktyce może się jednak zdarzyć, że kandydaci mogą być zaskoczeni pytaniami. – Jednemu problem sprawi pytanie o dźwigary czy zastrzały w samolocie, inny nie będzie wiedział jakie jest przeznaczenie śmigła, a jeszcze inny nie wymieni samolotów jakie latały w II wojnie światowej. Dlatego m.in. przygotowaliśmy tę listę, by kandydat mógł poznać swoje braki w wiedzy i uzupełnić je do czasu egzaminów – podkreśla płk Smykla.

Egzaminy na pierwszy rok studiów wojskowych odbędą się w połowie lipca. Szczegółowa lista zagadnień znajduje się na stronie internetowej uczelni.

Paulina Glińska

Źródło: polska-zbrojna.pl
comments powered by Disqus