Przejdź do treści
Wydział Zabezpieczenia Działań KaOSG na szkoleniu śmigłowcowym (fot. Karpacki OSG)

Wydział Zabezpieczenia Działań KaOSG na szkoleniu śmigłowcowym

Druga połowa stycznia upłynęła funkcjonariuszom WZD na doskonaleniu i nabywaniu umiejętności związanych z prowadzeniem działań z wykorzystaniem śmigłowca.

W ćwiczeniach, poza funkcjonariuszami Karpackiego Oddziału SG: Wydziału Zabezpieczenia Działań, Zespołu Interwencji Specjalnych Placówki SG w Krakowie – Balicach oraz Placówki SG w Zakopanem, udział wzięli funkcjonariusze WZD Nadwiślańskiego oraz Morskiego Oddziału SG. Szkolenie odbyło się przy udziale ratowników z Krynickiej i Podhalańskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Przedmiotem szkolenia było przede wszystkim nabycie i doskonalenie umiejętności na poziomie I i II stopnia szkolenia śmigłowcowego, w tym z wykorzystaniem technik linowych. Szczególny nacisk położono również na elementy współdziałania funkcjonariuszy z personelem pokładowym.

Desant ze śmigłowca przeprowadzono z wykorzystaniem techniki tzw. szybkiej (grubej) liny, jak również przy użyciu lin osobistych oraz przyrządów zjazdowych. Doskonalono technikę tzw. długiej liny (long line), umożliwiającej ewakuację zespołu osób, bądź ratownika z noszami z trudno dostępnych miejsc (np. teren zalesiony, uniemożliwiający lądowanie śmigłowca).

Jednym z elementów szkolenia było również nabywanie i podnoszenie poziomu posiadanych umiejętności desantu z pokładu śmigłowca w trudnym terenie, np. na tarasy lub półki skalne. Trening tych elementów odbywał się w Pieninach.

FacebookTwitterWykop

Nasze strony