Wybudują lądowisko dla śmigłowców w ostrowieckim szpitalu

Śmigłowiec EC 135 Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (fot. LPR)

Jak poinformowało Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, zakończyła się procedura wyboru wykonawcy lądowiska dla helikopterów na dachu ostrowieckiego szpitala. W przetargu ogłoszonym przez ZOZ zostały złożone dwie oferty.

Pierwsza z nich, to oferta firmy Heli-Factor z Warszawy, która opiewała na kwotę 4 708 157,10 zł, natomiast druga firma Climamedic z Michałowic zaproponowała kwotę 8 606 715,90 zł, czyli prawie dwukrotnie wyższą.

Zgodnie z podpisaną w dniu 9 lutego umową, zwycięska firma Heli-Factor, zobowiązana jest w terminie do końca listopada bieżącego roku wykonać lądowisko oraz uzyskać decyzję o jego wpisaniu do ewidencji lądowisk w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Lądowisko powstanie na skrzydle budynku C.

Wybudowana zostanie niezależna konstrukcja płyty lądowiska, podparta na słupach żelbetowych i ścianach nośnych. Wykonane też zostaną nowe instalacje sanitarne, wentylacji mechanicznej, wod-kan, C.O., elektryczne (w tym nowoczesny system oświetlenia nawigacyjnego i naprowadzania w technologii LED) oraz instalacje teletechniczne monitoringu i sterowania.

Równolegle w ramach tych samych robót budowlanych zostanie wykonana nadbudowa istniejącej klatki schodowej, nadbudowa istniejącej windy szpitalnej, budowa nowego podnośnika śrubowego, rozbudowa instalacji wodociągowej o zestaw hydroforowy dla lądowiska, budowa pomieszczenia na sprzęt gaśniczy, rozbudowa instalacji wewnętrznych.


Wizualizacja lądowiska na dachu ostrowieckiego szpitala (fot. heli-factor.pl)

Od początku kadencji Zarząd Powiatu na czele ze Starostą Marzeną Dębniak podkreśla, że szpital jest priorytetem, a budowa lądowiska jest niezbędna do tego, aby Szpitalny Oddział  Ratunkowy nie pozostał tylko Izbą Przyjęć. Stąd też decyzja o zaangażowaniu 5 milionów własnych środków w budowę lądowiska. Nie oznacza to jednak, że Powiat nie będzie zabiegał o odzyskanie wkładu własnego z Funduszu Inwestycji Lokalnych, do którego złożono drugi wniosek, po tym jak pierwszy został odrzucony. Na jego rozstrzygnięcie Powiat oczekuje z niecierpliwością.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
comments powered by Disqus