Wskaźniki SPIs za I kwartał 2019 roku dla podmiotów lotniczych objętych obowiązkiem monitorowania poziomu bezpieczeństwa

Aviation Safety - tablica

Na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w zakładce „Zarządzanie Bezpieczeństwem” został opublikowany Załącznik A do Krajowego Planu Bezpieczeństwa 2018 – 2021 (KPB 2018) – „Zestawienie wartości SPIs z kwartalnym i miesięcznym podziałem.”

Zestawienie zawiera wartości SPIs (Safety Perfomance Indicators) wyliczone jako średnie z poszczególnych danych przekazanych przez podmioty lotnicze: ADR, ATO, OPS, AHAC i ATM. Dane obejmują I kwartał 2019 r. tj. styczeń – luty - marzec 2019 r. i są podane w formie tabelarycznej i wykresów.

Indywidualne wartości SPIs pozyskane od podmiotów lotniczych nie podlegają publikacji zgodnie z pkt. (20) preambuły Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zakładce SPIs.


Przeczytaj również:
Wskaźniki SPIs za IV kwartał 2018 roku dla podmiotów lotniczych objętych obowiązkiem monitorowania poziomu bezpieczeństwa

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus